İlamli İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Tem 18, 2018 | İcra Hukuku

1)Takip Talebi Aşaması

İlamlı icra takibi alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebiyle başlar. Para alacağına ilişkin ilam­lı icra takiplerinde alacaklının takip talebinde hangi takip yolunu seçtiğini belirtmesi gerekmez.

Zira icra emrine rağmen borç ödenmediği takdirde borçlu iflasa tabi kişilerden ise alacaklı borçlunun doğ­rudan doğruya iflasını isteyebilir.

Takip talebine ilam veya ilam niteliğindeki belgenin tarihi, numarası ve özeti yazılır. Ayrıca takip talebiyle birlikte ilam veya ilam niteliğindeki belge de icra dairesine verilir.

2)İcra Emri Aşaması

Takip talebini alan icra dairesi burada borçluya, “icra emri” gönderir. Takip talebini alan icra müdürü takibin dayanağını oluşturan belgenin ilam veya ilam niteliğinde bir belge olup olmadığını inceler. İlamlı icra takibi yapmaya imkân vermeyen bir belgeye rağmen takip talebini alarak icra emri gönderirse, bu halde süresiz şikayet yoluna başvurulabilir. İcra emri ile borçlunun ilamda yazılı borcu 7 gün içinde ödemesi veya teslim etmesi, buna uymazsa ilamın icra müdürü tarafından zorla yerine getirileceği borçluya ihtar edilir.

NOT: İlamsız icrada ödeme emrine itiraz edilerek takip durdurulabilir. Buna karşılık, ilamlı icrada icra emrine itiraz edilemez. Ancak belirli sebeplere dayanılarak icranın geri bırakılması istenebilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.