İlamı veren yargı organı tarafından onanmış olmayan ve apostil şerhini de taşımayan fotokopi belgeye dayanılarak hüküm kurulamaz- Yargıtay Kararı

İlamı veren yargı organı tarafından onanmış olmayan ve apostil şerhini de taşımayan fotokopi belgeye dayanılarak hüküm kurulamaz

Davacı, İsveç (Solna) mahkemesince verilen boşanma kararının tanınmasını istemiş, mahkemece istek kabul edilmiş, hükmü davalı temyiz etmiştir. Türk Milletlerarası Özel Hukukuna göre, yabancı mahkeme ilamının tenfizinin veya tanınmasının talep edilmesi durumunda, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesinin ibraz edilmesi zorunludur.(5718 s. MÖHUK. md.53)

Dosyaya sunulan yabancı ilam, ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örnek olmayıp, fotokopidir. Ayrıca ilamda, 5 Ekim 1961 tarihli “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkındaki Lahey Konvansiyonu” hükümleri uyarınca bulunması gereken apostil şerhi de bulunmamaktadır. İlamı veren yargı organı tarafından onanmış olmayan ve apostil şerhini de taşımayan fotokopi belgeye dayanılarak hüküm kurulamaz. Mahkemece yapılacak iş; yabancı ilamın aslı veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış “apostil şerhini” ihtiva eden örneğini ve onanmış tercümesini ibraz etmesi için davacıya uygun süre vermek ve sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir. Bu yön gözetilmeden hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 20.07.2011, E. 2010/22330, K. 2011/12754.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 09:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.