İlamda Yer Alan Vekalet Ücreti Nedir, Kime Aittir, Nasıl İcra Edilir?

İlamda Yer Alan Vekalet Ücreti ve İcrası

Mahkeme kararında hükmedilen vekalet ücretini tahsil ve icra etmeye yetkili kişi davada yer alan asil taraftır. Yani avukatın temsil ettiği kişi veya kurum söz konusu vekalet ücretine dair ilamı icraya koyabilecektir.

İlamda Yer Alan Vekalet Ücreti Nedir, Kime Aittir, Nasıl İcra Edilir?

İlam Vekalet Ücreti Kime Aittir?

 • Mahkeme ilamında lehine vekalet ücretine hükmedilen taraf “davalı veyahut davacı”dır. Her ne kadar davayı kazanan avukata dair bir kalem gibi gözükse de vekalet ücreti bir yargılama gideridir. İlgili avukat söz konusu ilama dair icra takibini başlatabilir.
 • Mahkeme kararında vekalet ücreti lafzen şu şekilde geçmektedir: ” 2600 TL tutarındaki takdir-i vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine…” Görüleceği üzere kararın lafzından dahi vekalet ücretine hak kazanan tarafın davada yer alan asile ait olduğu anlaşılmaktadır.

Vekalet Ücretinin Takibe Koyulması

 • Davayı kazanan ve vekalet ücretine hak kazanan tarafı temsil eden avukat ilgili ilamı icraya koyacaktır. Başlatacağı bu icra takibi ilamlı veyahut ilamsız olarak başlatılabilir. Söz konusu icra takibinde alacaklı olarak davada vekalet ücretine hak kazanan taraf gösterilir. İcra takibinde borçlu olan taraf olarak ise davayı kaybeden asil gösterilir.
 • İcra takibinde dikkat edilmesi gereken husus karşı tarafın vekili olarak ilamda yer alan avukatı yazmanızın gerektiğidir. İcra takibinde asıl olan tebligatın vekile yapılmasıdır.
 • İcra takibi başlatılırken icra dairesine mahkeme ilamının “aslı gibidir” onaylı örneği eklenmelidir.
 • İcra takibine avukatın taraflara dair vekaletnamesini eklemesi gerekir. Vekaletname üzerinde usülen gerekli olan baro pulunu eklemeyi unutmayınız.
 • İcra ödeme emrinde uygulanacak faiz yasal faiz miktarı olan %9 oranında uygulanacaktır.

İlam İcraya Koyulurken Asil Tarafın Avukatı Azil Etmesi Durumu

 • Mahkeme ilamı ile birlikte henüz ilam icraya koyulmamış iken asil taraf avukatı azil eder ise bu durumun sonuçları ne olacaktır? Azil edilen avukat hak kazanılmış olan vekalet ücretini nasıl icraya koyabilecektir? Çünkü bu durumda icra takibine eklenecek geçerli bir vekaletname artık söz konusu değildir. Böyle bir durumda asil taraf ilgili vekalet ücretini avukata vermeye razı gelmez ise söz konusu bu kötü niyeti hukuk sistemimiz korumayacağından avukat  alacaklı sıfatıyla icra takibini kendisi başlatabilecektir.

Vekalet Ücretinin Başka Bir Avukat Tarafından İcraya Konulması

 • Böyle bir durumda söz konusu avukat( ilamda adı geçmeyen yeni avukat) ilamda adı geçen avukata haber verme zorunluluğu içerisindedir. Aksi takdirde yeni avukat namına bu bir disiplin suçudur. Ayrıca icra takibinin alacaklısı asil  taraf böyle bir durumda vekalet ücretini ödemiş sayılmayacaktır.

Vekalet Ücreti İlamlı İcra Takibi Örneği

İLAMLI TAKİP TALEBI

 

T.C.

Dosya No :

   
    
1.Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası, alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adıyla hesap bilgileri ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi:

 

 

 DAVAYI KAZAN TARAF (TC Kimlik No:)

Adres

Vekili Av. (Davayı kazanan taraf ve lehine vekalet ücretine hükmedilen avukat)

Adresi  

2.Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : 1) Davayı Kaybeden Taraf (TC Kimlik No:)

Adresi


Vekil Av.
(borçlu vekiline kesinlikle tebligat yapılması gerekiyor)

 

 

 

3.Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :

 

  
4.Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :

 

 

11111,00 TL

 

İlam tarihi-

 

Takip tarihi

 

%9 Yıllık

 

00000 TL

     
 
 
  
 

……..,00 TL

 

İlam Vekalet Ücreti

……,00 TLİşlemiş Faiz (Yasal Faiz)
+—————————————— 
0000000 TL 

 

Tutarında toplam alacağın fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla  takip tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar asıl alacağa işleyecek Yıllık % 9 Yasal Faiz ve değişen oranlardaki faizi ile, icra giderleri , avukatlık ücreti ile birlikte Borçlar Kanununun 100.maddesi uyarınca yapılacak kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve masraflara mahsubuyla tahsili istemidir.

5.Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi :

 

  
6.Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti :

 

 T.C. ……. Mahkemesi tarafından verilen … tarihli ve …esas nolu, …. karar nolu ilamı gereği 
7.Adı veya hasılat kiralarına ait takip talebi :

 

  
8.Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet, çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı değilse borcun sebebi :

 

 T.C. ……. Mahkemesi tarafından verilen … tarihli ve …esas nolu, …. karar nolu ilamı gereği  1320,00 TL tutarlı 1 Adet İlam Vekalet Ücreti
9.Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği :

 

 Haciz
Yukarıdaki (   ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. 
(İİK m.8, 58)   

 

 

   Alacaklı Vekili

Av. ….

Takip Tarihi

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir. Yazım hataları ve kötü bir Türkçe ile yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

 1. Hakan CEYLAN dedi ki:

  Merhaba Saim Bey
  “İlamda Yer Alan Vekalet Ücreti Nedir, Kime Aittir, Nasıl İcra Edilir?” başlıklı yazınız çok iyi derlenmiş . Bu paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Yukarıda bahsetmediğiniz bir konuyla ilgili size bir soru sormak istiyorum. İcra takibini müvekkil kendisi yaparsa , avukatın alması gereken icra vekalet ücretini davalıdan alabilirmi? yoksa icra takibini müvekkilde yapsa , avukatıda yapsa , ücret avukat mı alır.
  İyi günler dilerim

  • avsaim dedi ki:

   Selamlar, avukat vekalet sunmadıkça ilgili dosyanızda avukatlık ücretine karar verilmez. Dolayısı ile bir avukata vekalet sunmasını isteyip karşılıklı çıkar-çıkar ilişkisi kurabilirsiniz.

 2. Anonim dedi ki:

  ilam vekalet ücreti ve yargılama giderini karsı taraf icraya koymadan asile eft yolu ile ödedim.bu durumda yine icra takibi başlatır mı yada başlatırsa nasıl bir yol izlemem gerekir yasal olarak

  • avsaim dedi ki:

   EFT açıklamasında dosya numarası ile birlikte vekalet ücreti ve yargılama giderini belirtir beyanınız yeterli. Akabinde icra takibi başlatamaz, başlatması durumunda kötü niyet tazminatı ödenir sizin lehinize.

 3. Anonim dedi ki:

  Kaybettiğim şahsıma açılan trafik kazasından kaynaklı asli ceza mah. Kararında ben suçlu görüldüm .
  Mahkeme giderleri ve bu karşı tarafın avukatlarının ücretlerini ben nasıl ödeyeceğim kimsenin irtibata geçtiği yok herhangi bir tebligatta yok adliyede de bulamadım avukatların bilgisini
  Ödeme nasıl nereye nezaman yapacağımı bilmiyorum

 4. SEDAT dedi ki:

  Mrh tüketici hakem heyetinden lehime çıkan 119 tl yi firma ödemiyor ilamlı icraya versem masrafları kim öder nasıl alırım

  • avsaim dedi ki:

   Selamlar Sedat Bey, icra takibini açarken harç ve giderleri siz ödersiniz. Ancak icra takibi sonunda ödediğiniz bu tutarlar karşı tarafın borcuna eklenir. Örnek olarak 119 TL + İcra Gider Masraflarınızı karşı taraftan tahsil edersiniz.

 5. Anonim dedi ki:

  bölge adliye mahkemece verilen berat kararı gereğince vekaletname ile savulunan müdafine verilen as. avk. ücretini sanık lehine vermesi sonucu bu vekalet ücretini kim alır daha önceden sanık tarafından avukatlık ücreti ödenmiştir.

 6. ANONİM dedi ki:

  Mahkeme ilamında hem tahliye talebinin kabulü hem de avukatlık ücreti var, ikisini de aynı takip de isteyebilir miyiz .?

 7. Gönül can dedi ki:

  Velayet davasında vekaket ücreti kesinleşmeden icraya konulabilir mi

 8. Mert İkinci dedi ki:

  Yargıtay İlamı ile karşı taraf avukatla temsil olduğu için davalıya ödemem gereken Avukatlık Ücretini , Davalı olan Asilin banka hesabına yani nafakalarını ödediğim banka hesabına Ödeme yaptım. açıklamada ilam esas no ve karar no belirterek avukatlık ücreti açıklamasıyla, karşı tarafın avukatı beni arayıp kendisine ödememi istedi neden ? bir daha mı ödeyeceğim. kararda davalıya verilmesine diyordu

 9. Meryem.budak dedi ki:

  Kaybedilen davada karara ve avukatlik ucretine itiraz ettim sonuc elime ulasmadan avukat icra takibi baslatmis. Kotu niyete girmiyormu. Odeyecegim miktarda artis olurmu.

 10. Ayse dedi ki:

  Kiracim icraya vermiş beni iki ayı odemedigim için sözleşme yeniletmedi 2017 yılında tek sözleşmem var bir yıllık 2018 yeniletmedi hak talep edebilir mi eski sözleşmeyle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.