İlamda Türkiye’de icrası gereken bir hüküm bulunmamakta ise mahkemece verilen karar yabancı ilamın tanınmasına münhasır olmalıdır- Yargıtay Kararı

İlamda Türkiye’de icrası gereken bir hüküm bulunmamakta ise mahkemece verilen karar yabancı ilamın tanınmasına münhasır olmalıdır

Yabancı mahkemenin 31.03.2009 tarih ve 07/441/A sayılı kararmın tarafların boşanmalarına ilişkin olduğunun ve bu ilamda Türkiye’de icrası gereken bir hüküm bulunmadığından, mahkemece verilen kararın yabancı ilamımn tanınmasına ( 5718 s. MÖHUK.m.58) münhasır olduğunun anlaşılmasına 22.10.2009 tarih ve 07/81/C sayılı velayete ilişkin ek kararı kapsamadığına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 05.07.2011, E. 2010/21728, K. 2011/11463.)

İlamda Türkiye’de icrası gereken bir hüküm bulunmamakta ise mahkemece verilen karar yabancı ilamın tanınmasına münhasır olmalıdır

Yabancı mahkemece verilen boşanma ve velayete ilişkin kararın boşanma hükmü bakımından tanınmasına (5718 s.K.md.58), velayet hükmü bakımından da tenfizine karar verilmiş bulunduğunun anlaşılmasına ve davalı (annenin) velayeti babaya bırakılan müşterek çocukla kişisel ilişki tesisi konusunda her zaman dava açmasının imkan dahilinde bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 27.09.2011, E. 2011/492, K. 2011/14089.)

İlamda Türkiye’de icrası gereken bir hüküm bulunmamakta ise mahkemece verilen karar yabancı ilamın tanınmasına münhasır olmalıdır

Yabancı mahkeme kararının sadece boşanma kısmıyla tanınmış olduğunun; mahkemece yabancı mahkeme kararının tenfizine şeklinde hüküm kurulmuşsa da, yapılan işlemin tanıma niteliğinde olduğunun anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 21.09.2011, E. 2010/23360, K. 2011/13648.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 09:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.