İlama Aykırılık Süresiz Şikayete Tabidir

Haz 28, 2020 | İcra Hukuku

 

İlama Aykırılık Nedeniyle İcra Hukuk Mahkemesine Süresiz Şikayette Bulunulabilir

 

  • İlama aykırı fazla nafaka istendiğine ilişkin şikayetin, ilama aykırılık nedeni içinde değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle anılan başvuru İİK’nun 16/2. maddesine göre süresiz şikayete tabidir (HGK’nun 21.06.2000 tarih, 2000/12-1002 sayılı kararı).

Bu yönde ilgili yargıtay kararı aşağıdaki gibidir:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR

Borçlu, nafaka bedelleri yönünden 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu, takibe ilişkin borcun ödendiği, 6.223,33 TL talep edilmesi gerekirken, ilama aykırı olarak, 8.573,00 TL istendiğini ileri sürerek takibin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece yedi günlük sürede yapılmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiş, hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK’nun 33/1 maddesine göre boçlu icra emri tebliği üzerine yedi gün içinde zamanaşımı, imhal ve itfa itirazında bulunabileceğinden Mahkemenin zamanaşımı ve takipten önceki itfa itirazlarına yönelik ret kararı doğru olduğundan, sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, ilama aykırı fazla nafaka istendiğine ilişkin şikayetin, ilama aykırılık nedeni içinde değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle anılan başvuru İİK’nun 16/2. maddesine göre süresiz şikayete tabidir (HGK’nun 21.06.2000 tarih, 2000/12-1002 sayılı kararı).

O halde, Mahkemece dayanak ilama göre talep edilen nafaka miktarında fazla talep olup olmadığı denetlenerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 26.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2016/1702 E. , 2016/9160 K. MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Şikayet)

 

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.