İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi Örneği

İkinci Hacize İtiraz Dilekçesi -1-


İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

….

 

DOSYA NO                           : 2013 / … Esas

 

İTİRAZ EDEN                      : …, TC: …

                                                 …

VEKİLİ                                 : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

ALACAKLI                           :

VEKİLİ                                 :

BORÇLU                               :

TEBELLÜĞ TARİHİ           :

TALEP KONUSU                 : İkinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızın sunulması

AÇIKLAMALAR

 

  1. Müdürlüğünüze ait 2013 / … Esas sayılı icra dosyasından vekiledene gönderilen ikinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz ediyoruz.

  2. Zira adı geçen dosya borçlusuna, vekiledenin herhangi bir borcu bulunmadığı gibi, borçlunun vekiledenin yedinde mevcut; tahakkuk etmiş ve edecek hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.

  3. Borçlunun, vekileden nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz ihbarnamesine itiraz zarureti hâsıl olmuştur.

TALEP SONUCU                 : Sunulu nedenlerle itirazlarımızın kabulü ile gereğinin yapılmasını vekileden adına saygıyla dilerim.…../…../……

                                                                                                                Av. ………………

                                                                                                                İtiraz Eden Vekili

İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi -2-

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

İKİNCİ HACİZ

İHBARNAMESİNE

İTİRAZ EDEN                    :

İTİRAZ EDEN ÜÇÜNCÜ

 

ALACAKLI                       :

VEKİLİ                              :

BORÇ MİKTARI             :

KONU                                :Tarafımıza tebliğ edilen ikinci haciz ihbarnamesine karşı süresi içinde itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR          

                                            Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası belirtilen icra dosyası sebebiyle ikinci haciz ihbarnamesini tebellüğ etmiş bulunmaktayız.

                                             Borçlunun, şirketimiz nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır.

                                            Açıklanan nedenlerden dolayı ikinci haciz ihbarnamesine İTİRAZ ediyoruz. Gereğini yapılmasını talep ederiz.

Üçüncü Şahıs Vekili

Av. 

İkinci Hacize İtiraz Dilekçesi -3-

 ADANA (..) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO               :

İTİRAZ EDEN

(3.KİŞİ)                      :  

 

VEKİLİ                     :

ALACAKLI             :

VEKİLİ                     :

 

BORÇLULAR         :

 

TEBELLÜĞ TARİHİ

 

KONU                       : İkinci  haciz ihbarnamesine itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR    :

 1) ……….. tarihinde itiraz süresi içinde birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızı ………………. iş emir numarasıyla UYAP üzerinden sunmuş olmamıza rağmen ……………. tarihinde ikinci haciz ihbarnamesi tarafımıza tebliğ edilmiştir.

2) Müdürlüğünüze ait …./…. Esas sayılı icra dosyasından vekil edene gönderilen ikinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz ediyoruz.

 3)Zira adı geçen dosya borçlusuna, vekil edenin herhangi bir borcu bulunmadığı gibi, borçlunun vekil edenin yedinde mevcut; tahakkuk etmiş ve edecek hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.

 4) Borçlunun, vekil eden nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz ihbarnamesine itiraz zarureti hasıl olmuştur.

TALEP SONUCU    : Sunulu nedenlerle itirazlarımızın kabulü ile gereğinin yapılmasını vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim . ../../….

                

                                                                                                          İtiraz Eden Vekili

                                                                                                 Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.