89/2 İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi Örneği

Eyl 15, 2018 | İcra Hukuku

İkinci Hacize İtiraz Dilekçesi -1-


İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

X

 

DOSYA NO                           : 

 

İTİRAZ EDEN                      :

VEKİLİ                                 : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

ALACAKLI                           :

VEKİLİ                                 :

BORÇLU                               :

TEBELLÜĞ TARİHİ           :

TALEP KONUSU                 : İkinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızın sunulması

AÇIKLAMALAR

  1. Müdürlüğünüze ait X Esas sayılı icra dosyasından vekiledene gönderilen ikinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz ediyoruz.

  2. Zira adı geçen dosya borçlusuna, vekiledenin herhangi bir borcu bulunmadığı gibi, borçlunun vekiledenin yedinde mevcut; tahakkuk etmiş ve edecek hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.

  3. Borçlunun, vekileden nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz ihbarnamesine itiraz zarureti hâsıl olmuştur.

TALEP SONUCU                 : Sunulu nedenlerle itirazlarımızın kabulü ile gereğinin yapılmasını vekileden adına saygıyla dilerim. tarih      

                                                                                                                İtiraz Eden Vekili

İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi -2-

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

İKİNCİ HACİZ

İHBARNAMESİNE

İTİRAZ EDEN                    :

İTİRAZ EDEN ÜÇÜNCÜ

 

ALACAKLI:

 

VEKİLİ:

 

BORÇ MİKTARI:

 

KONU:Tarafımıza tebliğ edilen ikinci haciz ihbarnamesine karşı süresi içinde itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR          

Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası belirtilen icra dosyası sebebiyle ikinci haciz ihbarnamesini tebellüğ etmiş bulunmaktayız.

Borçlunun, şirketimiz nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerden dolayı ikinci haciz ihbarnamesine İTİRAZ ediyoruz. Gereğini yapılmasını talep ederiz.

Üçüncü Şahıs Vekili

Av. 

İkinci Hacize İtiraz Dilekçesi -3-

 ADANA (..) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO               :

İTİRAZ EDEN

(3.KİŞİ)                      :  

 

VEKİLİ                     :

ALACAKLI             :

VEKİLİ                     :

 

BORÇLULAR         :

 

TEBELLÜĞ TARİHİ

 

KONU                       : İkinci  haciz ihbarnamesine itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR    :

1) ……….. tarihinde itiraz süresi içinde birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızı ………………. iş emir numarasıyla UYAP üzerinden sunmuş olmamıza rağmen ……………. tarihinde ikinci haciz ihbarnamesi tarafımıza tebliğ edilmiştir.

2) Müdürlüğünüze ait …./…. Esas sayılı icra dosyasından vekil edene gönderilen ikinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz ediyoruz.

 3)Zira adı geçen dosya borçlusuna, vekil edenin herhangi bir borcu bulunmadığı gibi, borçlunun vekil edenin yedinde mevcut; tahakkuk etmiş ve edecek hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.

 4) Borçlunun, vekil eden nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz ihbarnamesine itiraz zarureti hasıl olmuştur.

TALEP SONUCU: Sunulu nedenlerle itirazlarımızın kabulü ile gereğinin yapılmasını vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                          İtiraz Eden Vekili

                                                                                                 Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

89/2 İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi -4-

ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                         : 

HACİZ İHBARNAMESİNE

İTİRAZ EDEN (3. KİŞİ):

VEKİLİ:

ALACAKLI: 

ALACAKLI VEKİLİ:

BORÇLU:   

TEBELLÜĞ TARİHİ: 

TALEP KONUSU:  89/2 haciz ihbarnamesine itirazlarımız hk.

İTİRAZLARIMIZ:

 

  1. Müdürlüğünüze ait yukarıda numarasını arz ettiğimiz icra dosyasından Tarafımıza gönderilen 89/2 haciz ihbarnamesini tebellüğ etmiş bulunmakla, süresinde itiraz ediyoruz.

  2. Zira adı geçen dosya borçlusunun firmamız ile hiçbir ilişigi yoktur. Firmamızın herhangi bir borcu bulunmadığı gibi, borçluların  müvekkilim yedinde mevcut; tahakkuk etmiş ve edecek hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.

  3. Borçluların, Müvekkilim nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz ihbarnamesine itiraz zarureti hasıl olmuştur. İtirazımızın kabulü ile gereğinin yapılmasını saygılarıma arz ve talep ederim. tarih

İtiraz Eden Vekili  

Av. 

Eki Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

89-2 İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.