89/2 İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi Örneği

İkinci Hacize İtiraz Dilekçesi -1-


İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

X

DOSYA NO                           :

İTİRAZ EDEN                      :

VEKİLİ                                 : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ

ALACAKLI                           :

VEKİLİ                                 :

BORÇLU                               :

TEBELLÜĞ TARİHİ           :

TALEP KONUSU                 : İkinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızın sunulması

AÇIKLAMALAR

  1. Müdürlüğünüze ait X Esas sayılı icra dosyasından vekiledene gönderilen ikinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz ediyoruz.

  2. Zira adı geçen dosya borçlusuna, vekiledenin herhangi bir borcu bulunmadığı gibi, borçlunun vekiledenin yedinde mevcut; tahakkuk etmiş ve edecek hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.

  3. Borçlunun, vekileden nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz ihbarnamesine itiraz zarureti hâsıl olmuştur.

TALEP SONUCU                 : Sunulu nedenlerle itirazlarımızın kabulü ile gereğinin yapılmasını vekileden adına saygıyla dilerim. tarih  

      İtiraz Eden Vekili

İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi -2-

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

İKİNCİ HACİZ

İHBARNAMESİNE

İTİRAZ EDEN                    :

İTİRAZ EDEN ÜÇÜNCÜ

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇ MİKTARI:

KONU:Tarafımıza tebliğ edilen ikinci haciz ihbarnamesine karşı süresi içinde itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR          

Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası belirtilen icra dosyası sebebiyle ikinci haciz ihbarnamesini tebellüğ etmiş bulunmaktayız.

Borçlunun, şirketimiz nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerden dolayı ikinci haciz ihbarnamesine İTİRAZ ediyoruz. Gereğini yapılmasını talep ederiz.

Üçüncü Şahıs Vekili

Av.

İkinci Hacize İtiraz Dilekçesi -3-

ADANA (..) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO               :

İTİRAZ EDEN

(3.KİŞİ)                      :

VEKİLİ                     :

ALACAKLI             :

VEKİLİ                     :

BORÇLULAR         :

TEBELLÜĞ TARİHİ

KONU                       : İkinci  haciz ihbarnamesine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

1) ……….. tarihinde itiraz süresi içinde birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızı ………………. iş emir numarasıyla UYAP üzerinden sunmuş olmamıza rağmen ……………. tarihinde ikinci haciz ihbarnamesi tarafımıza tebliğ edilmiştir.

2) Müdürlüğünüze ait …./…. Esas sayılı icra dosyasından vekil edene gönderilen ikinci haciz ihbarnamesine süresinde itiraz ediyoruz.

3)Zira adı geçen dosya borçlusuna, vekil edenin herhangi bir borcu bulunmadığı gibi, borçlunun vekil edenin yedinde mevcut; tahakkuk etmiş ve edecek hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.

4) Borçlunun, vekil eden nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz ihbarnamesine itiraz zarureti hasıl olmuştur.

TALEP SONUCU: Sunulu nedenlerle itirazlarımızın kabulü ile gereğinin yapılmasını vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                        İtiraz Eden Vekili

                                                                         Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

89/2 İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi -4-

ADANA X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                         :

HACİZ İHBARNAMESİNE

İTİRAZ EDEN (3. KİŞİ):

VEKİLİ:

ALACAKLI:

ALACAKLI VEKİLİ:

BORÇLU:

TEBELLÜĞ TARİHİ:

TALEP KONUSU: 89/2 haciz ihbarnamesine itirazlarımız hk.

İTİRAZLARIMIZ:

  1. Müdürlüğünüze ait yukarıda numarasını arz ettiğimiz icra dosyasından Tarafımıza gönderilen 89/2 haciz ihbarnamesini tebellüğ etmiş bulunmakla, süresinde itiraz ediyoruz.

  2. Zira adı geçen dosya borçlusunun firmamız ile hiçbir ilişigi yoktur. Firmamızın herhangi bir borcu bulunmadığı gibi, borçluların  müvekkilim yedinde mevcut; tahakkuk etmiş ve edecek hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.

  3. Borçluların, Müvekkilim nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz ihbarnamesine itiraz zarureti hasıl olmuştur. İtirazımızın kabulü ile gereğinin yapılmasını saygılarıma arz ve talep ederim. tarih

İtiraz Eden Vekili

Av.

Eki Vekaletname

Son düzenleme tarihi 9 Mart 2020 11:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.