Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İki kez 4320 sayılı Yasa gereğince koruma isteğiyle başvurmuş olması karşısında tarafların barıştıkları kabul edilemez- Yargıtay Kararı

İki kez 4320 sayılı Yasa gereğince koruma isteğiyle başvurmuş olması karşısında tarafların barıştıkları kabul edilemez

Davalının eşine müteaddit defalar fiziki şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği gerçekleşmiş olup, davacının dava sırasında 24.1.2008 ve 30.1.2009 tarihlerinde olmak üzere iki kez 4320 sayılı Yasa gereğince “koruma” isteğiyle başvurmuş olması karşısında tarafların barıştıkları kabul edilemeyeceğine göre davalının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanıma uygun olan hükmün onanmasına

Karşı oy: Tarafların geçimsizlik nedeni olarak gösterilen olaylardan sonra; biraraya gelip bir süre birlikte yaşadıkları davacı kadın tarafından da doğrulanmıştır. Bu durumda davacı kadın önceki olayları affetmiş en azından hoşgörüyle karşılamış sayılır. 4320 sayılı Yasa gereğince iki kez tedbir karan verilmesinin, bu tedbirler yaklaşık ispat kuralı gereğince delilsiz verildiğinden boşanma sebebi olamaz. Davanın reddine karar verilmeli; hüküm bu nedenle bozulmalıdır. (Y2HD, 14.03.2011, E. 2010/3715, K. 2011/4460.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Mart 2020 18:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.