İKALE(BOZMA) SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

İKALE(BOZMA) SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMEMESİ İÇİN USULEN YAPILACAK İŞLEMLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1-İşveren taraf olarak siz veya işçiniz tarafından öncelikle ‘iş sözleşmesinin karşılıklı feshi’ne dair bir sözleşme yapılmasını içeren açıklama yapılmalıdır.(İCAP)Akabinde diğer tarafın ise açık bir şekilde bu beyanı ‘kabul‘ niteliği taşıyan beyanı ile sözleşme kurulmuş sayılır.(İKALE)
  ÖNEMLİ DETAY:Yargıtay kararları çerçevesinde İCAP’ın hangi taraftan geldiği çok muhimdir.Bu bağlamda eğer icabı işveren olarak siz yapıyor iseniz bu sözleşmede hukuk sistemi işçiyi koruyarak makul bir yarar kıstası arayacaktır.Yani işçiye bu sözleşme ile ihbar ve kıdem  tazminatının ödenmesini YARGITAY yeterli görmemekte, bunların yanında ek bir ödeme daha bulunmasını aramaktadır.Bunun nedeni ise zaten iş sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı fesih edilseydi dahi ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer  işçilik alacaklarının ödenmesi yasa gereği zorunlu olarak gerçekleşecekti.SONUÇ olarak işveren tarafından yapılan bir İCAP’ta işçiye sadece ihbar ve kıdem tazminatları ile işçilik haklarının ödenmesi; bunun yanında herhangi bir ‘ek menfaat’ sağlanmaması ikaleyi geçersiz kılmaktadır.
2-Bu sözleşme ile tarafların hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde iş sözleşmesi ilişkisinden kurtulmak istediklerinin kesin olarak ortaya konulması gerekir.Tarafların neden tek taraflı fesih haklarını kullanmayarak ‘karşılıklı anlaşma’ yoluyla sözleşmeyi sona erdirdiklerini açıkça ve detaylı bir şekilde sözleşmeye yansıtmaları gerekir.İCAP’ta bulunan hangi taraf ise özellikle bu tarafın öncelikle neden icapta bulunarak karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi sonlandırmak istediğinin anlaşılması muhimdir.
ÖNEMLİ DETAY:Herhangi bir uyuşmazık durumunda, örneğin işçinin ‘ben baskı altında bu sözleşmeye zorlandım’ gibi iddialar öne sürerek bu sözleşmenin geçersizliğini iddia etmesi ve dava açarak fazlaya dair alacaklarını talep etmesi durumunda, sözleşmeye yansıtılan bu bahsettiğimiz hususlar davayı çabucak savuşturucak etkiyi yaratıcaktır.
3-Tarafların iradesini etkileyen durumlar altında yapılan ikale sözleşmesi geçersiz ve hükümsüz olacaktır.Örneğin tehdit, şantaj, hile, korkutma, alkol-uyuşturucu etkisi altında sözleşme ehliyetinin olmaması gibi hallerde sözleşme geçersiz sayılacaktır.Bu hususa dikkat edilmelidir.Tehdit edildiğini iddia ederek sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri süren ve fazlaya dair alacaklarını talep eden taraf bu durumda iddiasını ispat ile yükümlü olacaktır.

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 18:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.