İcra ve İflas Kanunu Madde 271

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

İİK Madde 271

İcra ve İflas Kanunumuzun 271. maddesi şu şekildedir:

Kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi – Kaçırılan eşyayı takip hakkı

Madde 271 – (Değişik madde: 18.02.1965 – 538 S.Kanun/Madde 111)

Gizlice veya cebirle götürülmüş eşya, götürülmelerinden on gün içinde icra dairesinin emri ile ve zabıta kuvvetiyle geri alınabilir. İyi niyet sahibi üçüncü şahısların hakları saklıdır.

İhtilaf halinde mahkeme basit yargılama usulü ile meseleyi halleder ve karara bağlar.


Başlık

İİK’nın 271. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: ONUNCU BAP: Kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi

Madde başlığı şu şekildedir: Kaçırılan eşyayı takip hakkı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir