İcra ve İflas Kanunu Madde 136

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

İİK Madde 136

İcra ve İflas Kanunumuzun 136. maddesi şu şekildedir:

PARAYA ÇEVİRME – Taşınmazların satışı – Artırma şartları – Münderecatı – Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması

Madde 136 – (Değişik madde: 14.01.2011 – 6103 S.K/Madde 41)

Taşınmaz malların satışına ilişkin hükümler, bayrağı dikkate alınmaksızın gemi siciline kayıtlı bütün gemiler hakkında da uygulanır. Bu hükümlerde geçen “tapu sicili” terimi gemi sicilini, “ipotek” terimi gemi ipoteklerini ve “irtifak hakkı” terimi sicile kayıtlı gemiler üzerindeki intifa hakkını ifade eder.


Başlık

İİK’nın 136. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: DÖRDÜNCÜ BAP: Haciz yoluyla takip – PARAYA ÇEVİRME

Madde başlığı şu şekildedir: Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir