İİK Md 100 Gereği Bilgi İsteme Talebi

İİK Md 100 Gereği Bilgi İsteme Talebi

[ICRADAIRESI] MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

İCRA DOSYA NO: [ICRADOSYANO]

ALACAKLI: [ALACAKLIADISOYADI]

VEKİLİ: [ALACAKLIVEKILIADISOYADI]

BORÇLU: [BORCLUADISOYADI]

KONU: İİK. Madde 100 gereği bilgi istenmesi talebi

Alacaklı vekili geldi,

Borçtan dolayı dosyanız gereği haczedilmiş olan taşınmaz üzerinde başkaca haciz olup olmadığının ve varsa 100.maddeye ilişkin malumatın dosyanıza bildirilmesi için ilgili İcra Müdürlüğü’ ne talimat yazılmasını müvekkilim adına talep ederim, dedi. [GUNUNTARIHI]

ALACAKLI VEKİLİ

Av. [ALACAKLI VEKILI ADI SOYADI]

Son düzenleme tarihi 7 Nisan 2020 17:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.