İİK 78 haciz müzekkeresi örneği

T.C.

İCRA DAİRESİ

2020/…. ESAS                                  

DAĞITIMLIDIR

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLULAR:

BORÇ MİKTARI : ……………. TL

Yukarıda açık bilgileri yazılı borçluların kurumunuzda alacağı bulunduğu tespit edildiğinden; borçlunun kurumunuzda  bulunan istihkak, cari hesap alacağı, iadesi geldiğinde teminatlarına, hak ediş bedeli ve her ne ad altında olursa olsun doğmuş ve sözleşmeye bağlanmış olup ileride doğacak olan tüm sair hak ve alacakları üzerine  İİK 78. ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyati haciz  konulmasına karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılması ve bilgi verilmesi rica olunur.

İcra Müdür Yard.

DAĞITIM LİSTESİ:

-……… İl Özel İDaresi Müdürlüğü

-…….. Belediye Başkanlığı’nda

-T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı

-TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

-İller Bankası A.Ş

IBAN Bilgileri

Eki: Cevap için 9 TL değerinde posta pul

Son düzenleme tarihi 8 Kasım 2020 17:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.