İİK 153 İpoteğin Kaldırılması Talebi Dilekçesi

İİK 153 İpoteğin Kaldırılması Talebi Dilekçesi

………

………

………

………’ NE

İCRA DOSYA NO   : [İCRA DOSYA NO]

BORÇLU                  : [BORÇLU ADI SOYADI]

VEKİLİ                     : [BORÇLU VEKİLİ ADI SOYADI]

ALACAKLI             : [ALACAKLI ADI SOYADI]

VEKİLİ                     : [ALACAKLI VEKİLİ ADI SOYADI]

KONU                       : İİK m.153 uyarınca alacaklıya gerekli yazının yazılması talebi

Müvekkilimin dosya alacaklısı ………’ na olan borcuna karşılık [İL] ili, [İLÇESİ] ilçesi, [KÖYÜ] köyü, [MEVKİİ] mevkiinde, [PAFTA] pafta, [ADA] ada, [PARSEL] parselde tapuya kayıtlı [YÜZÖLÇÜMÜ] m2 miktarlı taşınmaz üzerinde dosya alacaklısı lehine tesis edilmiş bir ipotek bulunmaktadır.

Müvekkilim borcunu ödemeye hazır olduğunu alacaklıya bildirmesine rağmen alacaklı borcu almaktan ve bu taşınmaz üzerindeki ipoteği çözmekten kaçınmaktadır.

Bu nedenle dosya alacaklısına İİK.madde 153 uyarınca gerekli yazının gönderilmesine karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim. tarih

Borçlu Vekili

[BORÇLU VEKİLİ ADI SOYADI]

Son düzenleme tarihi 7 Nisan 2020 17:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.