Haksız İhtiyati Tedbir Sebebiyle Tazminat Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tazminat talebidir.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR :

1. Davalı, hakkımızda … mahkemesinden … gün ve … sa­yılı ihtiyati tedbir kararı almıştır.

2. Bu kararın uygulanması sonucu, taşınmazımızı kullanamadık. Kiraya veremedik.

3. İhtiyati tedbir kararının haksız olduğu … mahkemesinin … günlü … sayılı kararı ile tespit olunmuş, davalının açtığı, dava da reddolunmuştur.

4. Bu durumda, taşınmazı bir yıl kullanamamak ve en azından kiraya ve­rememekten … lira zarar ve kaybımız olmuştur. Bu nedenle de işbu dava­nın açılması gerekmiştir.

DELİLLER : İhtiyati tedbir kararı, infaz dosyası, tanık, bilirkişi ra­poru, keşif vs.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, İİK, TMK ve ilgili mevzuat

SONUÇ ve İSTEM: Davalının haksız ihtiyati tedbir kararı almak suretiyle zarar ve kazanç kaybımıza neden olduğundan … lira toplam zarar ve kaybımızın dava gününden yasal faizi ile davalıdan tahsiline, masrafların ve­kalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir