İhtiyati Tedbir Talepli Boşanma Davasına Cevap

Mar 6, 2018 | Boşanma Avukatı

İhtiyati Tedbir Talepli Boşanma Davasına Cevap


 ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                  İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

Dosya No                                          :

CEVAP VEREN(DAVALI) 

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ

KARŞI TARAF(DAVACI)              :

KONU                                               :  Boşanma davasına Cevaplarımızın sunulmasıdır.

CEVAPLARIMIZ

Karşı tarafın açtığı haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Dava dilekçesindeki tüm iddialar gerçek dışıdır. Şöyle ki;

 • Davacının dava dilekçesinde de belirtildiği üzere taraflar 1988 yılında evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden 3 çocukları bulunmaktadır.

 • Davacı dava dilekçesinde; son 2 yıldır müvekkilimiz davalının huy ve hareketlerinin tamamen değiştiğini, bir yıldan beri aynı evde ayrı yaşadıklarını, fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, bu nedenle geçimsizlik baş gösterdiğini, aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin devamının imkansız hale geldiğini beyan ve iddia etmiştir. Davacının bu iddiaları gerçek dışı olup, iyi niyetten uzaktır.

 • Öncelikle belirtmek gerekir ki; taraflar arasındaki evlilik birliğinin sarsılmasında kusurlu olan taraf davacının kendisidir. Davacı evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmemiştir. Eşine ve çocuklarına karşı her zaman ilgisiz kalmıştır. Hem maddi ve hem manevi olarak ailesine destek vermemiştir. Eşine ve çocuklarına karşı şiddet uygulamıştır.

 • Tarafların evliliklerindeki sorunlar son 5 yıldır baş göstermeye başlamıştır. Eşine karşı sadakatsiz davranmaya başlayan davacı eşinin ve çocuklarının gözü önünde bile bile bu hareketlerini sürdürmeye devam etmiştir. Tüm bu yaşananlara tarafların çocukları da şahittir.

 • Ağustos aynının ikinci haftasından yani Ağustosun 13’ünden sonra kendi akrabaları ve ablaları ile birlikte Bulgaristan’a memleketlerine ziyaretine gitmişlerdir. Davacı davalının yokluğunu fırsat bilerek davalı müvekkilimizin yokluğunda işbu boşanma davasını açmıştır. Davacı 23.08.2013 tarihinde Türkiye’ye dönmüştür. Eşinin yani davacının kendisine boşanma davası açtığını öğrenmiştir.

 • Davacı ile davalı hala aynı evde ikamet etmekte ve davacının tüm ihtiyaçları ( ütü çamaşır, temizlik, yeme içme ) davalı müvekkilimiz tarafından karşılanmaktadır.

 • Davacı boşanma davası açtığından beri evin giderleri içinde hiçbir katkıda bulunmamaktadır. Evin faturalarını dahi ödememektedir.

 • Tüm bunların yanı sıra davacının Adana 5. Sulh Ceza mahkemesinin X E. Sayılı dosyasında davalı müvekkilimize karşı basit yaralama ve tehdit suçlarını işlemiştir. Söz konusu karar kesinleşmiştir. Yine davacının Adana 1. Asliye Ceza  Mahkemesinin X E. dosyasında da kesinleşmiş ceza kararı ( yaralama ) vardır.  ( Ek : 1 Kararlar ile ilgili belgeler )

 • Adana … Aile Mahkemesinin X D. İş ve X D İş karaları ile Koruma kararları mevcuttur ( Ek : 2 Değişik İş Kararları )

 • Müvekkilimiz her şeye rağmen eşini sevmektedir ve asla boşanmak istememektedir.

 • Müvekkilimiz davalı ev hanımı olup, hiç bir geliri bulunmamaktadır. Davacı ise X Temizlik Ltd. Şti Şirketinde Konrollör olarak çalışmakta olup ayda 2.000,00 TL ücret almaktadır.

 • Davacının açıklanan tüm bu tutum ve davranışları davalının kişiliğine karşı ağır saldırı niteliğindedir.  Evlilik birliği davacının kusurları nedeniyle temelinden sarsılmış bulunmaktadır.

 • Bu nedenle, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz.

 • Bunun yanısıra davalı ; büyük ümitler bağlayarak kurduğu aile yuvasında aşağılanmış , yok sayılmış , küçük düşürülmüş tehdit ve hakaretlere maruz kalmıştır ve aldatılmıştır. Boşanma halinde toplumda 3 çocuklu dul sıfatını almış olacaktır. 3 çocukla dul kalması ve sosyal durumu itibarıyla başka bir kişi ile evlenme şansı da yok denecek kadar azdır.

 • Davalı tarafların boşanması halinde aşırı derecede yoksulluğa düşecektir. Bu nedenle davalı lehine; dava tarihinden itibaren 500,00 TL tedbir nafakasının davacıdan alınarak davalıya verilmesini ve maddi ve manevi tazminat talep etmekteyiz.

HUKUKSAL NEDENLER  : Medeni Kanun ve ilgili mevzuat

KANITLAR: Mahkeme Kararları; Nüfus kaydı , tarafların ekonomik ve sosyal ve parasal durumları tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal kanıt

SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı;

Öncelikle tedbir talebimizin kabulü ile davacı adına kayıtlı, Bursa / Osmangazi / Yeşilova Mah. 7313 ada 14 Parsel de kayıtlı taşınmazın ( aile konutudur ) üzerine dava konusu alacaklarımızın temini açısından tedbir şerhi işlenmesine,

A-Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine,

B- Müvekkilimiz için dava tarihinden itibaren 500,00 TL.  tedbir nafakasının . davacıdan tahsiline, tedbir nafakasının karar değiştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına;

C-Sayın Mahkemece boşanma kararı verildiği takdirde;

 • Boşanmada tam kusuru olan davacı aleyhine 50.000,00 TL. maddi 50.000,00 TL. manevi tazminata hükmedilmesine,
 • Davalı müvekkilimizin malvarlığı haklarının, süresinde dava ikame etme haklarının saklı tutulmasına

D- Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                   CEVAP VEREN DAVALI VEKİLİ Av.

Boşanma davaları her ne kadar ilk bakışta sıradan olayları içeren, duygusal düzlemde yer alan davalar olarak görülse de boşanmanın ekonomik sonuçları eşlerin hayatında büyük değişiklikler yaratabilecek derecede önemlidir. Bu nedenle boşanma davalarının uzman bir boşanma avukatı ile takip edilmesini öneririz. Boşanma avukatı Saim İNCEKAŞ’tan bu konuda dava vekilliği, temsil ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İhtiyati Tedbir Talepli Boşanma Davasına Cevap 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.