İhtiyati Tedbir Talepli Boşanma Davası Dilekçesi

Mar 30, 2020 | Dava Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Talepli Boşanma Davası Dilekçesi

X AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

 

DAVACI                

VEKİLİ                 

DAVALI                 : 

KONUSU                :  Davamızın kabulüne, tarafların şiddetli geçimsizlik ve aldatma sebebi ile boşanmaları ile davacı müvekkilim adına  X TL maddi, X TL manevi tazminata hükmedilmesi taleplerimizdir.

 

AÇIKLAMALAR

BOŞANMA TALEBİMİZ :

 

Taraflar X tarihinde evlenmişlerdir.

Mutlu bir evlilik yapan müvekkilimin huzuru zaman içinde kaçmıştır. Alkol tüketimi fazla olan davalı alkollüyken müvekkilime şiddet uygulamış, tokat atmış, evden atmış, merdivenlerden itmiş ve sürekli tutarsız davranışlar sergilemiştir. Müvekkilimin davalının toparlanması yönündeki çabaları ve yardımları sonuçsuz kalmıştır.

Arkadaşlarının yanında müvekkilime karşı saygısızca ve şiddet içeren hareketlerde bulunmuş toplum içinde müvekkilimin zor durumda kalmasına neden olmuştur. Müvekkilim bütün bu olaylarda eşini kazanmaya çalışmış, evliliğini bitirme yolunu seçmemiş ve hep düzeleceğini umut ederek çaba sarf etmiştir. Hatta davalının öğretim görevlisi olduğu okulda öğrencisine cinsel içerikli mesajlar yazdığı ve tacizde bulunduğunu öğrendiğinde dahi evliliğini sonlandırmayı seçmemiş onu kazanmaya çalışmış bir şans vermiştir.

Çocuk sahibi olamadıklarında X yılında iki kez tüp bebek deneyen taraflar yeniden maddi olanak sağladıklarında bir deneme daha yapıp o da olmazsa evlat edinmeyi planlamışlardır. Yaptıkları denemelerde ise maddi boyutu yine müvekkilim işyerinden avans ücret alarak karşılamıştır.

Müvekkilim maddi olanak sağlayıp yeniden bebek sahip olma planları yaparken davalının ilgisiz, mesafeli ve kötü davranışları sonrasında müvekkilimin ısrarıyla taraflar konuşmuş ve 1 yıldır davalının eşine karşı sevgi saygı beslemediği, sadece bir arkadaş gibi davacı müvekkilimi sevdiği yanıtını almıştır. Davalı taraf müvekkilimi eşi olarak görmediği halde müvekkilimin hayalleriyle, çocuk sahibi olma isteğiyle ve duygularıyla oynamış ona dürüst davranmamıştır.

Son olarak ise yaşadığı her türlü kötü olaya rağmen evliliğini ayakta tutmaya, eşinin davranışlarını değiştireceğine dair umudunu kaybetmeyen davacı müvekkilim aldatıldığını öğrenerek yıkılmıştır.

Ressam olan davalının sanat menajerliği teklifiyle tanıştığı S. E. ile ilişkisi olduğunu her iki tarafın da itirafı ve belge ve kayıtlarla öğrenen müvekkilim aldatılmanın rencide edici ve küçük düşürücü hisleriyle ağır bir buhran yaşamaktadır.

Davalı bu kadını müvekkilim eşiyle ….-….. Ağustos ……. tarihinde davalının A. Galeri’de katıldığı sergi öncesinde ………. tarihinde tanıştırmıştır. Telefon dökümlerinden anlaşıldığına göre taraflar ……………. tarihinde görüşmeye başlamışlar ve bu sergi dönüşünde tarafların ilişkisinin başladığı görüşme yoğunluğu, sıklığı ve görüşme saatleri dikkate alındığında anlaşılmaktadır. Davalı, davacı müvekkil adına kayıtlı olan ………….. numaralı telefonu kullanmaktadır. S. E. ise babası A. E. adına kayıtlı olan ……… numaralı telefonu kullanmaktadır. Telefon kayıtları dilekçemiz ekinde olup Sayın mahkeme gerekli gördüğünde bu kayıtları ilgili operatör şirketinden de istetebilir.

Davalı ve sevgilisinin whatsapp görüşme kayıtlarında sevgili oldukları, birbirlerine hitap şekillerinden de çok net anlaşılmaktadır. Ayrıca davacı müvekkilim hakkında kendi aralarında konuşmaları, dalga geçmeleri de müvekkilimi derinden üzmüş, yaralamıştır. Davalının sevgilisi olan S. E. aynı zamanda sosyal medyada da davalı ile birlikte sarılarak, samimi pozlarda çektirdikleri fotoğrafları paylaşmaktan da çekinmemiştir. Hem davalı eşi kendisine bizzat hem de davalının sevgilisi yazışma ve mesajlarla davacı müvekkilime durumu itiraf etmişlerdir. Müvekkilim gelinen noktada hem manevi hem de maddi açıdan her zaman destek olduğu eşi tarafından aldatıldığını öğrenmiş ve ona sağladığı tüm maddi katkılar sebebiyle geleceğe dair hiçbir yatırımı ve maddi birikimi kalmadan aldatılmış, küçük düşürülmüş, rencide edilmiş ve dalga geçilmiş olarak ortada kalmıştır. Zararı kelimelerle ya da rakamlarla ifade edilemeyecek kadar çoktur. Ve artık boşanma talep etmekten başka yolu da kalmamıştır.

DAVACI MÜVEKKİLİMİN MADDİ KATKILARI :

Evlilik süresince müvekkilim maddi anlamda çok daha fazla katkı sağlamış ressam olan eşini manevi yönden olduğu gibi maddi açıdan da çok fazla desteklemiştir. Evin giderlerini olduğu gibi davalı eşinden daha fazla gelir elde eden davacı müvekkilim davalı eşinin de çalışmalarını desteklemiştir.

Müvekkilim evlilik öncesinde …….. yılında edindiği …….. marka aracını evlilik birliği devamında satarak başka bir araç almış ve sonrasında da bu aracını ……….. TL bedelle …………tarihinde satarak eşinin kredi kartlarını ödemiş, bir kısmıyla eşine atölye kiralayıp tadilatını yaptırmıştır.

Ayrıca ……… yılında çalıştığı işyerinden almış olduğu …….. TL tazminatı da yine evlilik birliği içinde değerlendirilmiştir.

Davacı müvekkilim evlilik birliği süresince çalışmaktadır. En son aldığı net ücret ……….TL olup davalının kredi kartları ödemelerini ve faturalarını dahi müvekkilim ödemektedir.

Maalesef bu kadar özverili ve her bakımdan eşine destek olan müvekkilim bir de aldatılarak aşağılanmış, rencide edilmiş ve küçük düşürülmüştür.

Evlilik birliği süresince müvekkilimin katkı payı ve mal paylaşımı alacağının tarafımızca tespiti mümkün olmayıp öncelikle tespit edilerek tarafımıza verilmesini arz ve talep ederiz.

TEDBİR TALEPLERİMİZ :

2.1.      Davalı eş ise davacı müvekkilimin maddi desteğiyle geldiği noktada müvekkilimi aldatmış, evlilik birliğini noktalamış, evi terk etmiş ve birlikte hatta daha çok müvekkilimin maddi desteğiyle elde ettiği gelirleri tek başına sahiplenmiştir. Davalı eşin 200’den fazla resim çalışması bulunmaktadır. Bu resimlerin maddi değeri tarafımızca henüz bilinmemektedir. Ancak bilirkişi incelemesiyle tespit edilebilecektir. …………………….. adresinde bulunan resimlerin tek tek tespit edilerek üzerlerine tedbir konulmasını talep ediyoruz. Resimlerin davalı elinde bırakılması halinde verilecek olan tedbir kararının işlevselliği kalmayacak davalının bunların satışından elde ettiği gelirleri kaçırması mümkün olacaktır. Bu nedenle verilecek olan tedbir kararının uygulamada yarar sağlaması için resimlerin tespit edilecek bir depoya kaldırılmasını talep ediyoruz.

2.2.  Ayrıca X tarihinde (yarın) başlayacak olan X fuarında 3 adet resmi satışa sunulacaktır. X adresinde X Galeri’de sergilenecektir. Bu resimlere ve satışından elde edilecek gelire tedbir konulmasını, satış bedelinin mahkemece belirlenecek bir banka hesabına gönderilmesi için tedbir kararının X Galeri’nin X adresine acele posta ile X adresine elden takipli olarak tedbir kararının tarafımıza verilerek bildirilmesini talep ediyoruz.

TAZMİNAT TALEPLERİMİZ :

Müvekkilim yıllardır aradığı insanı bulmuş, güzel bir evlilik yapmış ve mutlu bir hayat sürmekteyken davalının kötü davranışlarıyla muhatap olmuş, bunun düzeleceğini umarak anlayışlı ve uyumlu eş olmaya devam etmiş ama son olarak aldatıldığını öğrenerek hayatı altüst olmuştur. Eşini hem manevi hem de maddi olarak destekleyen müvekkilim aldatıldığını öğrendiğinde küçük düşürülmüş, aşağılanmış ve rencide edilmiş olduğunu hissetmiştir. Ağır depresyon geçirmiş, ailesi ve arkadaşlarının yanında utanç duymuş ve onarılmaz zararlar görmüştür. Müvekkilim bu durumu kaldıramamaktadır. Bu durum kendisini kahretmekte, geleceğe dair umutlarını yok etmekte, tekrar bir evlilik kurma, yeniden insanlara güvenme fikrinden dahi uzak tutmaktadır ama hepsinden önemlisi yaşadığı bu başarısız evlilik deneyimi ve aldatılma sebebiyle rencide olmakta ve utanmaktadır. Yaşanan bu sıkıntıların asla bir karşılığı olamayacak olsa da evlilik birliğinin bitmesi sebebiyle, yeniden bir evlilik kurma ihtimalinin azalması ve gelecekteki muhtemel kazanç kaybı sebebiyle X TL maddi tazminata, yaşadığı bu onur kırıcı, rencide edici ve küçük düşürücü durum ile yaşadığı elem ve sıkıntılara bir nebze olsun su serpebilmesi adına X TL manevi tazminata hükmedilmesini Sayın Mahkemeden talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        :HMK, MK ve ilgili tüm mevzuat.

 

DELİLLER                          :

 

 1. Nüfus kaydı,
 2. Taraflara ait ekonomik ve sosyal durum araştırması,
 3. Davalının isticvabı,
 4. Davalı eşin davacı müvekkilimi aldattığına dair sosyal medya yazışmaları, telefon kayıtları ve benzeri deliller, (EKTEDİR)
 5. Davacı müvekkilimin maddi anlamda katkılarını gösteren belge ve kayıtlar,(EKTEDİR)
 6. Tanık beyanı,
 7. Bilirkişi incelemesi,
 8. Her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle,

 1. ÖNCELİKLE, GECİKME HALİNDE DAVACI MÜVEKKİLİMİN HAKKININ ELDE EDİLMESİNİN İMKANSIZ OLACAĞI ÇOK AÇIK OLDUĞUNDAN İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZİN İVEDİLİKLE KABULÜNE,
 2. Davamızın kabulü ile şiddetli geçimsizlik sebebi ile tarafların boşanmalarına,
 3. Müvekkilim lehine X TL maddi, X TL manevi tazminata hükmedilmesine,

Saygılarımızla;

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İhtiyati Tedbir Talepli Boşanma Davası Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.