İhtiyati Hacizden Vazgeçme Dilekçesi

İhtiyati Hacizden Vazgeçme Dilekçesi

[ICRADAIRESI] MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

İCRA DOSYA NO: [ICRADOSYANO]

ALACAKLI: [ALACAKLIADISOYADI]

VEKİLİ: [ALACAKLIVEKILIADISOYADI]

BORÇLU: [BORCLUADISOYADI]

Yukarıda ismi verilen borçlu hakkındaki bir örneği dosyanızda bulunan ihtiyati haciz kararını uygulamaktan, alacağın esasına ve icrai haciz yoluyla takip hakkımızı saklı tutarak vazgeçiyoruz.

Vazgeçme beyanımız doğrultusunda işlem yapılarak teminatın iadesi için

ilgili Mahkemeye müzekkere yazılmasına karar verilmesini müvekkilim adına dilerim. [GUNUN TARIHI]

ALACAKLI VEKİLİ

Av. [ALACAKLI VEKILI ADI SOYADI]

Son düzenleme tarihi 7 Nisan 2020 18:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.