Anasayfa » DİLEKÇELER » İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi

İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi

İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi


T.C

GAZİANTEP

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

 

İhtiyati Haciz Talebinde Bulunan

ALACAKLI    :

VEKİLİ           :

BORÇLU        :

MERNİS ADRESİ

KONU: İhtiyati haciz isteminden ibarettir.

AÇIKLAMA

  • Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş ve muaccel olan alacaklar için ihtiyati haciz istenebilir.
  • Sayın mahkeme, aleyhine haciz istenilen Naci İBİŞ, müvekkile 03/10/2018 vade tarihli olmak üzere bir adet bono tanzim etmiştir. Ancak vadesi gelen 30/07/2018 tarihli 3960 TL bono bedelini ödenmemiştir.
  • İİİ m.257 gereğince rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Sayın Mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığı, borçlunun, borca yeter miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi, menkullerin muhafazası için ihtiyati haciz talep etme zarureti hasıl olmuştur.
  • HUKUKİ NEDENLER: TTK sair yasal mevzuat
  • DELİLLER: 10.2018 vade tarihli bono ile sair her  türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM        

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Borçlunun, borca yetecek miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının uygun bir teminat karşılığı ihtiyaten haczine karar verilmesini vekâleten saygılarımla talep ederim.06.10.2018

 İhtiyati Haciz Talep Eden Vekili

 

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.