Bir Sayfa Seçin

İhtiyati Haciz Kararı Sonrası İcra Dairesine Talep -1-

 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 Dosya No:

Sivas  Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/   D. İş sayılı İhtiyati Haciz kararını dosyaya ibraz ediyorum.

1-Borçlu adına kayıtlı bulunan araçların sorgulanarak tüm araçlar üzerine İHTİYATİ HACİZ şerhimizin işletilmesi,

2-Dosya borçlusu adına kayıtlı TAŞINMAZLARIN sorgulanarak dosyamıza kazandırılması, taşınmaz tespit edilmesi halinde; ilgili tapu müdürlüklerine müzekkere yazılarak İHTİYATİ HACİZ şerhimizin işlenerek takyidatların gönderilmesinin istenilmesi,

                  

Borçlu Bilgileri   :

İhtiyati Haciz Kararı Sonrası İcra Dairesine Talep -2-

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI :  SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

                 

VEKİLİ      : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU    :     SAN.TİC.A.Ş. 

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin  /  D.İş sayılı dosyasından verilen 29.03.2019 tarihli ihtiyati haciz kararını dosyaya ibrazla;

Yukarıda belirtilen borçlu şirketin;

1-) Araç sorgusunun yapılmasına araç tespiti halinde araç üzerine ihtiyati haciz kaydı konulmasına,

 

2-) Gayrimenkul sorgusunun yapılmasına, gayrimenkul tespiti halinde ihtiyati haciz konulması için ilgili tapuya müzekkere yazılmasına,

3-) Üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, haczedilecek malların muhafaza altına alınmasına,

4-) UYAP sistemi üzerinden AKBANK T.A.Ş. ,ANADOLUBANK A.Ş., DENİZBANK A.Ş, HSBC BANK A.Ş ,INGBANK A.Ş ,ODEA BANK A.Ş, QNB FİNANSBANK A.Ş, ŞEKERBANK A.Ş ,T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş, TEB BANKASI A.Ş ,GARANTİ BANKASI A.Ş ,HALKBANKASI A.Ş ,İŞ BANAKSI A.Ş, VAKIFLAR BANKASI A.Ş, YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş, CITI BANK A.Ş, FİBABANKA A.Ş  bankalarına haciz yazısı gönderilmesine bunun mümkün olmaması halinde ilgili yazıların bankalara fiziken gönderilmesine ,

5-) POSTA ÇEK HESABININ tespit edilmesi halinde ihtiyaten haczine karar verilmesini müvekkilimiz adına talep ederiz. 05.04.2019

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi