İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar

İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar

İhtiyati haciz ile tedbir arasındaki farklar başlıklar halinde şu şekildedir:

  • İhtiyati haciz bir para borcu alacaklısı tarafından istendiği halde, ihtiyati tedbir paradan başka şeyler hakkındaki davalarda söz konusu olur.
  • İhtiyati tedbirde dava konusu olan taşınır veya taşınmaz eşya üzerine tedbir konulduğu halde para alaca­ğının ödenmesini güvence altına almak borçlunun başka malları üzerine haciz konulur.
  • İhtiyati hacizde haczedilen mallar üzerinde bir çekişme yoktur, ihtiyati tedbirde, üzerine tedbir konulan mallar, çekişmeli olup, davacının açtığı veya ileride açmayı düşündüğü davanın konusudur.
  • İhtiyati haciz sahibi alacaklı dava veya takip sonunda haklı çıkarsa, ihtiyaten haczedilen mallar satılıp pa­raya çevrilerek elde edilen bedel alacaklıya verilirken, ihtiyati tedbirde üzerine tedbir konulan mallar dava so­nunda haklı çıkan davacıya aynen verilir.
  • İhtiyati hacze itiraz süresi 7 gündür. İhtiyati tedbirde süre 1 haftadır.
  • İhtiyati haczi sadece icra müdürü uygulayabilir. Oysa ihtiyati tedbiri yazı işleri müdürü ve zabıt katibi de yerine getirebilir.
  • İhtiyati tedbire kural olarak teminat karşılığında karar verilir. Oysa alacak ilama veya ilam niteliğinde bel­geye bağlı değilse, ihtiyati hacze mutlaka teminat karşılığında karar verilir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.