İcra Hukuku

İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar

İhtiyati Haciz ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar

İhtiyati haciz ile tedbir arasındaki farklar başlıklar halinde şu şekildedir:

  • İhtiyati haciz bir para borcu alacaklısı tarafından istendiği halde, ihtiyati tedbir paradan başka şeyler hakkındaki davalarda söz konusu olur.
  • İhtiyati tedbirde dava konusu olan taşınır veya taşınmaz eşya üzerine tedbir konulduğu halde para alaca­ğının ödenmesini güvence altına almak borçlunun başka malları üzerine haciz konulur.
  • İhtiyati hacizde haczedilen mallar üzerinde bir çekişme yoktur, ihtiyati tedbirde, üzerine tedbir konulan mallar, çekişmeli olup, davacının açtığı veya ileride açmayı düşündüğü davanın konusudur.
  • İhtiyati haciz sahibi alacaklı dava veya takip sonunda haklı çıkarsa, ihtiyaten haczedilen mallar satılıp pa­raya çevrilerek elde edilen bedel alacaklıya verilirken, ihtiyati tedbirde üzerine tedbir konulan mallar dava so­nunda haklı çıkan davacıya aynen verilir.
  • İhtiyati hacze itiraz süresi 7 gündür. İhtiyati tedbirde süre 1 haftadır.
  • İhtiyati haczi sadece icra müdürü uygulayabilir. Oysa ihtiyati tedbiri yazı işleri müdürü ve zabıt katibi de yerine getirebilir.
  • İhtiyati tedbire kural olarak teminat karşılığında karar verilir. Oysa alacak ilama veya ilam niteliğinde bel­geye bağlı değilse, ihtiyati hacze mutlaka teminat karşılığında karar verilir.

İhtiyati haciz ile tedbir arasındaki başlıca farkları Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukatları olarak bu yazıda ele almış olduk.

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 18:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.