İhtiyati Haciz Feragat Derkenar Örneği

İhtiyati Haciz Feragat Derkenar Örneği


ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                                                             DOSYA NO:…./…. D.İŞ

Sayın Mahkemenizden sadır olan ihtiyati haciz kararı Adana  ….. İcra Müdürlüğü’nün 2……./……. E. Sayılı dosyasına ibraz edilmiştir. Borçlular hakkındaki ihtiyati haciz talebinden, esas hakkındaki haklarımız saklı kalmak kaydıyla feragat ediyoruz. Bu sebeple teminatın iadesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                        

                                                                                                                              İhtiyati Haciz Talep Eden

                                                                                                                      Vekili Av.         

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana     

                  T.C.

               ADANA

  1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:20…./……. Esas

 

 

 

ADANA 7 . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

                                                                                                                                             DOSYA NO:2…./….. D.İŞ

 

                   Sayın Mahkemenizden sadır olan ihtiyati haciz kararı Adana 8. İcra Müdürlüğü’nün 20……/….. E. Sayılı dosyasına ibraz edilmiştir. Borçlular hakkındaki ihtiyati haciz talebinden feragat edilmiştir. Bilgilerinize sunulur.

                                                                                                                              Adana 8. İcra Mdr.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın