İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

ADANA TİCARET MAHKEMESİNE

İhtiyati Haciz İsteminde

Bulunan DAVACI :

ADRES                            :

VEKİLİ :

DAVALI                           :

ADRES                            :

KONU                             : İhtiyati haciz istemimizden ibarettir.

BORÇ TUTARI               :

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil Şirket (alacaklı) ile davalı/borçlu X arasında mevcut olan ilişkiden dolayı davalı/borçlu tarafından düzenlenip müvekkil şirkete verilen X keşide tarihli X vade tarihli 100.000,00 TL (İKİYÜZBİNTÜRKLİRASI) bedelli bonodan dolayı müvekkilim alacaklı olmasına rağmen davalı X müvekkil şirkete ödeme yapmamaktadır.

Borçlu X tarihinde Bakırköy 44. Noterliği vasıtası ile vadesi gelen senedini ödemesi için ödememe protestosu gönderilmiştir. Ancak bütün bunlara rağmen borçlu tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Haricen yapılan istihbarat çalışması sonucunda borçlunun mallarını kaçırma çabası içerisinde olduğu ve borcunu ödeme gayreti içerisinde olmadığı anlaşılmıştır.

Müvekkil şirket alacağını güvence altına almak için borçlu X menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini sağlamak amacıyla sayın Mahkemenize başvurmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      :2004 S. K. M. 257-268, 6100 S. K. m. 316

HUKUKİ DELİLLER   : Bakırköy 44. Noterliğinin 64462 Yevmiye Numaralı X düzenleme tarihli ödememe protestosu ve senet aslı ,  diğer tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına X TL borca yetecek tutarda ihtiyaten haciz konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 16:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.