İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

Şub 14, 2020 | İcra Hukuku

İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi

ADANA TİCARET MAHKEMESİNE

 

İhtiyati Haciz İsteminde

Bulunan DAVACI            :

ADRES                            :

VEKİLİ                             :

 

DAVALI                           :

ADRES                            :

 

KONU                             : İhtiyati haciz istemimizden ibarettir.

BORÇ TUTARI               :

 

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil Şirket (alacaklı) ile davalı/borçlu X arasında mevcut olan ilişkiden dolayı davalı/borçlu tarafından düzenlenip müvekkil şirkete verilen X keşide tarihli X vade tarihli 100.000,00 TL (İKİYÜZBİNTÜRKLİRASI) bedelli bonodan dolayı müvekkilim alacaklı olmasına rağmen davalı X müvekkil şirkete ödeme yapmamaktadır.

Borçlu X tarihinde Bakırköy 44. Noterliği vasıtası ile vadesi gelen senedini ödemesi için ödememe protestosu gönderilmiştir. Ancak bütün bunlara rağmen borçlu tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Haricen yapılan istihbarat çalışması sonucunda borçlunun mallarını kaçırma çabası içerisinde olduğu ve borcunu ödeme gayreti içerisinde olmadığı anlaşılmıştır.

Müvekkil şirket alacağını güvence altına almak için borçlu X menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini sağlamak amacıyla sayın Mahkemenize başvurmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      :2004 S. K. M. 257-268, 6100 S. K. m. 316

HUKUKİ DELİLLER   : Bakırköy 44. Noterliğinin 64462 Yevmiye Numaralı X düzenleme tarihli ödememe protestosu ve senet aslı ,  diğer tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına X TL borca yetecek tutarda ihtiyaten haciz konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.