İhtarnameye Cevap Dilekçesi Örneği

İHTARNAME

İhtarnameye Cevap Verenler                            

Vekili

Muhattap

Konu                                  :Kartal Noterliği  yevmiye numaralı ve …keşide tarihli ihtarnamenize karşı cevap ve itirazlarımızdır.

Açıklamalar                    :

1-Sayın Muhatap, tarafınızca keşide edilen, Kartal Noterliği  yevmiye numaralı ve … tarihli ihtarnamesi müvekkiller tarafından tebellüğ edilmiş olup; ihtarnamenizde belirtmiş olduğunuz somut gerçeklikten uzak, haksız ve dayanaksız hususların tarafımızca kabulü mümkün değildir.

2-İhtarnamenizde, Muris …..nin vefatı nedeniyle intikal eden gayrimenkullerin kiralarından tarafınıza tahakkuk eden kiraların ödenmesini talep etmektesiniz.

3-……….’nin vefatı sebebiyle kiracılardan kira bedeli alınmamış tarafımıza bir ödeme yapılmamıştır. Ödenmeyen kira bedelleri sebebiyle kiracılara karşı yasal yollara başvurulacaktır.

4-Tarafımızca …………… vergi borçları ödenmiş ve gayrimenkullere harcama yapılmıştır. Hiç bir masrafa katılmadığınız için alacaklı olmadığınız gibi borçlu durumundasınız. İhtarnamenizde belirttiğiniz gibi müvekkillerde herhangi bir alacağınız bulunmamaktadır.

5-Sayın Muhatap, yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle tarafınızca keşide edilen ihtarnameye itiraz ettiğimizi ve fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla muhtemel her türlü zararımızın tazmini için tarafımızca hakkınızda yasal yollara müracaat edileceğini yargılama giderleri ile vekalet ücretinden sorumlu tutulacağınızı ihtaren bildiririz.

                                                                                                                           İhtarnameye Cevap Verenler

Vekili

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini saygılatrımızla talep ederiz.

     İhtarnameye Cevap Verenler

Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.