İHALENİN FESHİ SONUÇLARI

İhalenin Feshinin Sonuçları

İcra Mahkemesi ihalenin feshine karar verir ve bu karar kesinleşirse, bununla alıcının ihale ile iktisap etmiş olduğu mülkiyet hakkı son bulur. Tapuya alıcı adına tescil yapılmışsa, bu tescil iptal edilir ve taşınmaz tekrar borçlunun mülkiyetine döner. Bu halede, alıcının ödemiş olduğu ihale bedeli nemalarıyla birlikte hak sahibine(alıcıya) ödenir. İhalenin feshi kararının kesinleşmesinden sonra, taşınmaz veya taşınır mal, satış talebi üzerine, icra dairesi tarafından tekrardan satışa çıkartılır.

İhalenin feshine karar verilmeden, üçüncü kişiler o taşınmaz üzerinde iyi niyetle bir hak iktisap etmişlerse, ihalenin feshi bu iktisapları etkilemez.

KAYNAKÇA: Kuru, Aslan, Baki İcra ve İflas Hukuku Ders kitabı, Yargıtay kararları…

İcra Hakimliğinin temyizi kabil tüm kararları hakkında karar düzeltme yolunun açık olduğu kabul edilmektedir.Karar düzeltme satış dahil hiçbir icra işlemini durdurmaz.Ancak karar kesinleşmedikçe ihale bedelinin alacaklılara ödenmeyeceği öğretide ve uygulamada kabul edilmektedir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.