İhalenin Feshi Davası – Şartları ve Sonuçları

Nis 17, 2018 | İcra Hukuku

İhalenin Feshi Davası Nedir?

 

İhalenin feshi, Kanuna aykırı olarak yapılan bir ihalenin, Kanunda belirtilen sebeplerin bulunması halinde ortadan kaldırılması için başvurulan yoldur.

İhalenin feshi genel mahkemelerden dava yolu ile değil, ancak icra mahkemesinden şikayet yolu ile iste­nir. İcra Mahkemesi ihalenin feshi talebi üzerine 20 gün içinde duruşma yapıp, taraflar duruşmaya gelmese­ler de karar vermek zorundadır.

İcra mahkemesi ihalenin feshini incelerken her türlü delili serbestçe değerlendirme yetkisine sahiptir.

İhalenin feshine ilişkin şikayet görevsiz ve yetkisiz icra mahkemesine ya da genel ya da özel gö­revli bir mahkemeye yapılmış ise, icra mahkemesi ya da mahkeme, dosya üzerinde inceleme ya­parak en geç 10 gün içinde yetkisizlik ya da görevsizlik kararı vermek zorundadır. Bu konuda ve­rilen karar kesin olup, temyiz edilemez.

İhale feshedilirse bu konudaki karar geçmişe etkili sonuçlar doğurur, yani ihale yapıldığı tarihten itibaren ortadan kalkar, icra eski hale iade edilir.

İhalenin feshi talebinin esasa ilişkin nedenlerle reddine karar verilirse, icra mahkemesi, ihalenin feshini ta­lep edeni, feshi istenilen ihale bedelinin % 10’u oranında para cezasına mahkûm eder.

İcra mahkemesinin ihalenin feshi talebi hakkında vermiş olduğu kararlar, maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

İhalenin feshini talep eden kişi, ihalenin feshi sebebinin yanında ayrıca “kendi hakkının muhtel olduğunu” ispata mecburdur.

İhalenin Feshi Davasının Nedenleri

 • İhaleye hazırlık döneminde usulsüzlük yapılması
 • Bizzat ihalenin yapılmasında usulsüzlük bulunması
 • İhaleye fesat karıştırılmış olması
 • Alıcının malın esaslı özelliklerinde hataya düşürülmüş olması

İhalenin Feshi Davasında Süreler

 • İhalenin feshi; kural olarak ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde talep edilmelidir.
 • İhalenin feshi nedeni öğrenmeye bağlı ise, öğrenmeden itibaren 7 gün içinde istenmelidir.
 • Her halükârda ihale tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra artık ihalenin feshi talep edilemez.

İhalenin Feshi Talebinde Bulunmaya Yetkili Kişiler Kimlerdir?

 • Borçlu
 • Satış isteyen alacaklı
 • Pey sürerek ihaleye katılanlar
 • Tapu sicilindeki ilgililer

İhalenin Feshi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Satış Talep Etme Süresi Ne Zaman Başlar?

Satışı talep etme süresi, ödeme emrinin kesinleşmesinden itibaren değil, gerek taşı­nırlar gerekse taşınmazlar için kesin haciz­den itibaren başlar. Satış isteme süresi taşınırlar için kesin hacizden itibaren 1 yıl, taşınmazlar içinse 2 yıldır.

Arttırmaya Hazırlık Döneminde Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Artırmaya hazırlık döneminde yapılacak bazı işlemler vardır. Buna göre, hem taşı­nırlar hem de taşınmazlar için satış ilanı yapılır ve artırma şartnamesi hazırlanır. Bundan başka sadece taşınmazların satışı için hazırlık döneminde mükellefiyetler liste­si hazırlanır ve kıymet takdiri yapılır. Buna karşılık sıra cetveli arttırmaya hazırlık döne­minde yapılacak bir işlem değildir. Bütün satış ve paraya çevirme işlemleri sonunda elde edilen satış tutarı aynı derecede hacze iştirak etmiş olan alacaklıların alacağını kar­şılamaya yetmemesi halinde, alacaklılara düşen miktarları göstermek amacıyla icra dairesi tarafından düzenlenen bir belgedir. Yani artırmanın bir aşaması olmayıp, satış ve arttırma işlemlerinden sonra düzenlene­cek bir belgedir.

Satılacak Malın İhale Sırasında Bedeli Nerden Başlatılır?

Malın alıcıya ihale edilebilmesi için teklif edilen bedelin malın tahmin edilen değeri­nin en az % 50’sini ve rüçhanlı alacakları ve giderleri karşılaması gerekir.

Rüçhanlı alacaklar ve giderlerin toplamı malın tahmin edilen değerinin %50’ını geçi­yorsa, mal en az rüçhanlı alacaklar ve giderler toplamına satılır. Geçmediği takdir­de ise en az malın tahmin edilen değerinin %50’sine satılacaktır.

İhaleye Fesat Karıştırılması Durumunda İhalenin Feshi Nasıl ve Ne Zaman İstenir?

İhaleye fesat karıştırılması, ihalenin feshi sebebidir. İhalenin feshini isteme süresi de kural olarak ihale tarihinden itibaren 7 gündür. Ancak sebep öğrenmeye bağlı ise, ihalenin feshi sebebin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesinden istenir. Ancak her halükar­da en geç ihale tarihinden itibaren 1 yıl için­de ihalenin feshi istenmelidir. İhaleye fesat karıştırılması halinde, fesat karıştırıldığının öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde iha­lenin feshi yoluyla ileri sürülmesi gerekir.

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. AYDIN yıldırım

  Saim bey iyi günler. İcra dairesindenihale ile taşınmaz satın aldım.
  Ancak 3 yıl süren mahkeme sürecinden sonra ihale borçlunun talebi üzerine fesh edildi. şu an ne paramı alabiliuorum ne uatırdığım vergi ve tapu harçlarımı alabiliyorum nede tapusu üzerime geçen dairemi alamıyorum ne yapmam gerekli yapu dairesi tapu düzelme için benden para istiyor. varsayalım tapu düzelme için istenen parayı verdim ve mal üzeriöden çıktı icra müdürlüğüne uatırdığım paradan bana tapu harçları ve vergiler düştükten sonraki parayı verecekler ne yapmalıyım. ihale icra dairesinin yapmış olduğu hata yüzünden iptal oldu birinci ihalede ihale alıcısı getekli şartları uerine geyirmediğinden ihale iptal oluyor ikinci ihaleyede 2 ay 15 gün gibi bir sürede çıkıyorlar ancak en kısa sürede satışa çıkılır ibaresinden dolayı üst mahkeme iptal ediyor.

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.