İhalenin Feshi Davası – Şartları ve Sonuçları

İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin feshi, Kanuna aykırı olarak yapılan bir ihalenin, Kanunda belirtilen sebeplerin bulunması halinde ortadan kaldırılması için başvurulan yoldur.

İhalenin feshi genel mahkemelerden dava yolu ile değil, ancak icra mahkemesinden şikayet yolu ile iste­nir. İcra Mahkemesi ihalenin feshi talebi üzerine 20 gün içinde duruşma yapıp, taraflar duruşmaya gelmese­ler de karar vermek zorundadır.

İcra mahkemesi ihalenin feshini incelerken her türlü delili serbestçe değerlendirme yetkisine sahiptir.

İhalenin feshine ilişkin şikayet görevsiz ve yetkisiz icra mahkemesine ya da genel ya da özel gö­revli bir mahkemeye yapılmış ise, icra mahkemesi ya da mahkeme, dosya üzerinde inceleme ya­parak en geç 10 gün içinde yetkisizlik ya da görevsizlik kararı vermek zorundadır. Bu konuda ve­rilen karar kesin olup, temyiz edilemez.

İhale feshedilirse bu konudaki karar geçmişe etkili sonuçlar doğurur, yani ihale yapıldığı tarihten itibaren ortadan kalkar, icra eski hale iade edilir.

İhalenin feshi talebinin esasa ilişkin nedenlerle reddine karar verilirse, icra mahkemesi, ihalenin feshini ta­lep edeni, feshi istenilen ihale bedelinin % 10’u oranında para cezasına mahkûm eder.

İcra mahkemesinin ihalenin feshi talebi hakkında vermiş olduğu kararlar, maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

İhalenin feshini talep eden kişi, ihalenin feshi sebebinin yanında ayrıca “kendi hakkının muhtel olduğunu” ispata mecburdur.

İhalenin Feshi Davasının Nedenleri

 • İhaleye hazırlık döneminde usulsüzlük yapılması
 • Bizzat ihalenin yapılmasında usulsüzlük bulunması
 • İhaleye fesat karıştırılmış olması
 • Alıcının malın esaslı özelliklerinde hataya düşürülmüş olması

İhalenin Feshi Davasında Süreler

 • İhalenin feshi; kural olarak ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde talep edilmelidir.
 • İhalenin feshi nedeni öğrenmeye bağlı ise, öğrenmeden itibaren 7 gün içinde istenmelidir.
 • Her halükârda ihale tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra artık ihalenin feshi talep edilemez.

İhalenin Feshi Talebinde Bulunmaya Yetkili Kişiler Kimlerdir?

 • Borçlu
 • Satış isteyen alacaklı
 • Pey sürerek ihaleye katılanlar
 • Tapu sicilindeki ilgililer

İhalenin Feshi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Satış Talep Etme Süresi Ne Zaman Başlar?

Satışı talep etme süresi, ödeme emrinin kesinleşmesinden itibaren değil, gerek taşı­nırlar gerekse taşınmazlar için kesin haciz­den itibaren başlar. Satış isteme süresi taşınırlar için kesin hacizden itibaren 1 yıl, taşınmazlar içinse 2 yıldır.

Arttırmaya Hazırlık Döneminde Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Artırmaya hazırlık döneminde yapılacak bazı işlemler vardır. Buna göre, hem taşı­nırlar hem de taşınmazlar için satış ilanı yapılır ve artırma şartnamesi hazırlanır. Bundan başka sadece taşınmazların satışı için hazırlık döneminde mükellefiyetler liste­si hazırlanır ve kıymet takdiri yapılır. Buna karşılık sıra cetveli arttırmaya hazırlık döne­minde yapılacak bir işlem değildir. Bütün satış ve paraya çevirme işlemleri sonunda elde edilen satış tutarı aynı derecede hacze iştirak etmiş olan alacaklıların alacağını kar­şılamaya yetmemesi halinde, alacaklılara düşen miktarları göstermek amacıyla icra dairesi tarafından düzenlenen bir belgedir. Yani artırmanın bir aşaması olmayıp, satış ve arttırma işlemlerinden sonra düzenlene­cek bir belgedir.

Satılacak Malın İhale Sırasında Bedeli Nerden Başlatılır?

Malın alıcıya ihale edilebilmesi için teklif edilen bedelin malın tahmin edilen değeri­nin en az % 50’sini ve rüçhanlı alacakları ve giderleri karşılaması gerekir.

Rüçhanlı alacaklar ve giderlerin toplamı malın tahmin edilen değerinin %50’ını geçi­yorsa, mal en az rüçhanlı alacaklar ve giderler toplamına satılır. Geçmediği takdir­de ise en az malın tahmin edilen değerinin %50’sine satılacaktır.

İhaleye Fesat Karıştırılması Durumunda İhalenin Feshi Nasıl ve Ne Zaman İstenir?

İhaleye fesat karıştırılması, ihalenin feshi sebebidir. İhalenin feshini isteme süresi de kural olarak ihale tarihinden itibaren 7 gündür. Ancak sebep öğrenmeye bağlı ise, ihalenin feshi sebebin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesinden istenir. Ancak her halükar­da en geç ihale tarihinden itibaren 1 yıl için­de ihalenin feshi istenmelidir. İhaleye fesat karıştırılması halinde, fesat karıştırıldığının öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde iha­lenin feshi yoluyla ileri sürülmesi gerekir.

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.