Bir Sayfa Seçin

İftira Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

İftira Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği -1-

 ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYET EDEN                       :

VEKİLLERİ                               : Av. Saim İncekaş

ŞÜPHELİ                               :

SUÇ                                        : İftira, Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu ve Savcılık tarafından yapılacak diğer suç tanımları

AÇIKLAMALAR                 :

Müvekkilimiz özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaktadır. Müvekkilimiz işi sebebiyle kızı Güneş’i mecburi olarak kreşe göndermek zorunda kalmıştır. Adana’da bulunan X isimli kreşi güvenilir bulması sebebiyle 6 yaşındaki küçük kızını kreşe kayıt ettirmiştir.

İlk zamanlar eğitimine normal devam eden küçük kız X güzel günler geçirmektedir. İlerleyen süreçte Kreş yetkililerinden Y tarafından müvekkil aranarak ‘’çocuğunuzu artık bu okula getirmeyin, veliler sizin kızınızdan şikayetçi, bugün X okula gelmesin’’ şeklinde beyanda bulunulmuş. Müvekkilimiz ise olayın ne olduğunu anlamaya çalışarak sebebini sormuş. Yetkili kişi telefonda müvekkilimizin kızı X’in kreşteki diğer arkadaşının makatına parmağını soktuğunu, çocuğun ‘’X abla yapma diye’’ bağırdığını anlatmış. Velilerin X’ten şikayetçi olduğunu, X okula gelecekse biz çocuklarımızı bu kreşten alacağız şeklinde beyanlarda bulunulduğu ve bu nedenlerle kreşe artık X’in getirilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bu olayı duyan müvekkilimiz şok içinde kalmıştır. Öncelikle sözde bu olay sıradan bir yaramazlık konusu olmayıp telefonda anlatılması abesle iştigal olmakla birlikte, farz edilsin ki böyle bir olay yaşanmıştır. BU OLAY YAŞANIRKEN ÇOCUKLARDAN SORUMLU ÖĞRETMEN’ in nerede olduğu sorusu akıllara gelmektedir. Tamamen görevini ihmal eden yönetici ve çalışanlar tarafından kreş işletilmektedir. Müvekkilimiz kızına böyle bir olayın olup olmadığını sorduğunda annesine kesinlikle böyle bir şey yapmadığından bahsetmiştir. Sözde cinsel istismara maruz kalan çocuk hastaneye götürüldüğünü, çocukta bu konuyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirlenmiştir. Müvekkilimiz bir anne olarak onur kırıcı davranışa maruz kalmıştır.

Kuruma karşı güvenini kaybeden müvekkil çocuğunu şüpheli kurumdan almak zorunda kalmıştır. Eğer böyle bir kurumda bu tarz bir olay yaşanıyorsa ve buna sessiz kalınmamalıdır. Kurum hakkında gereken yapılmadır. Ayrıca müvekkil tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ve CİMER’e şikayet edilmiştir. Kurum ve yetkilileri, öğretmenler hakkında suç tanımları kapsamında gerekli tahkikatın yapılması gereklidir.

 

SONUÇ ve İSTEK                                         : Yukarıda Sayın Savcılık Makamınıza detaylı bir şekilde ifade edilen hususlar çerçevesinde şüpheli/ler tarafından TCK ilgili maddelerinde yer alan suçu işlemiş olduğu şüpheli hakkında gerekli tahkikatın yapılarak ilgili kişi hakkında soruşturma aşamasında söz konusu suçu işlemesine aracı olan kişilerin de tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında da soruşturma yapılması suretiyle şüphelinin cezalandırılması maksadıyla kamu davası açılmasını talep ederiz. 24.09.2018

Saygılarımla

                                                                       Av.

 

Eki; Onanmış Vekaletname Örneği

İftira Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ            :

VEKİLİ                    :

ŞÜPHELİ                :

SUÇ                       : İFTİRA

SUÇ TARİHİ          : …/…/…

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimiz ……………………….2. Aile Mahkemesinde ………..tarafından boşanma davası açılmış olup boşanma davasının dava dilekçesi ………………..tarafından şahsen kaleme alınmıştır.  Dilekçe ………./…../2018 tarihinde yazılmış, …../……/2018 tarihinde ise mahkeme huzuruna sunulmuştur. Dava açıldıktan sonra dava ……… esas numarası almıştır.

………….esas numaralı dosyanın dava dilekçesinde yıllarca devlet memuru olarak görev yapmış ve çocuklarını her şeyin üzerinde tutmuş müvekkilimize karşı açtığı boşanma davası kapsamında kendini haklı göstermek, boşanma davasının neticesinde istediği nafaka ve tazminat gibi alacaklara kavuşmak ve müvekkilimizi haksız çıkarmak ve bu nedenle müvekkilimizin yargılanmasını sağlamak amacıyla  kanundan suç tipinde belirtildiği üzere:

“Yetkili makamlara ihbarda ya da şikayette bulunarak veya basın, yayın yolu ile, işlemediğini bildiği halde, bir kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak maksadıyla bir kişiye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişiye, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilir. “

………..maddi olay(iftira atılan noktalar)

………………………dilekçesini tanzim etmiş boşanma davası kapsamında daha fazla nafaka ve daha fazla tazminat almak, kendisine verilmeyeceğini bildiği velayetleri kazanmak için müvekkilimizin soruşturma geçirmesi amacıyla aile mahkemesine bu iftira dolu dilekçeyi vermiştir. Maalesef ki sırf haklı çıkmak için çocuklarının istismar edildiği yalanını dahi söylemekten çekinmeyen ve bu hususta müvekkilimize iftira atan anne …………………….cezalandırılması gereği ortadadır.

Müvekkilimizin iddia edildiği gibi çocuklarına karşı istismarda bulunması söz konusu dahi değildir. Böyle hassas bir hususu kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmeyen annenin bunu fiiliyata döküp dava dilekçesinde bu duruma yer vermesi de dikkate alınarak iftira suçunun oluştuğu aşikardır .Tüm bu nedenlerle ………………………..hakkında cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını saygılarımızla talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 267 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.   /05/2019

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

İftira Şikayet Dilekçesi -3-

T.C.

ADANA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ         : 

VEKİLİ                 :

ŞÜPHELİ            :

SUÇ                     : İFTİRA

SUÇ TARİHİ       : 

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilim şehirde pek çok kişi tarafından tanınan ve sevilen bir çiftçidir. İşinde gücünde kendi halinde biridir.

2-) Şüpheli 10/03/2017 tarihinde X Polis Merkezi Amirliğine başvurarak 10/03/2017 tarihinde müvekkilimin bir mağazada kendisini taciz ettiğini, sarkıntılık ve hakaret ettiğinden bahisle şikayetçi olmuştur. Sonrasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde kamu davası açılmasına karar verilmiştir. X Asliye Ceza Mahkemesinin X Esas. 2019/599 K. 29/05/2019 tarihli kararı ile müvekkilin beraatine karar verilmiştir. Bu karar X tarihinde kesinleşmiştir.

3-)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267’nci maddesine göre;

Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İftira suçunun oluşabilmesi için, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi gerekmektedir.

4-) Müvekkilimiz sarkıntılık, hakaret ve cinsel tacizde bulunmadığı kesin olarak sabit olup, söz konusu suçu işleyecek bir kişiliğe sahip değildir. Şüphelinin müvekkilimize iftira ederek hukuka aykırı bir fiil isnat ederek müvekkilimiz hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına sebebiyet vermiştir.

HUKUKİ NEDENLER     : 5237 S. K.  m. 267 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

                                                                                                        Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız