İftira Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

İftira Suçu Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Kuru iftira: Gerçekte en ufak bir ilgisi ve ilintisi bulunmayan (asılsız) suçlama;

İftira Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği -1-

 ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN                       :

VEKİLLERİ                               : Av. Saim İncekaş

ŞÜPHELİ                               :

SUÇ                                        : İftira, Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu ve Savcılık tarafından yapılacak diğer suç tanımları

AÇIKLAMALAR                 :

Müvekkilimiz özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaktadır. Müvekkilimiz işi sebebiyle kızı Güneş’i mecburi olarak kreşe göndermek zorunda kalmıştır. Adana’da bulunan X isimli kreşi güvenilir bulması sebebiyle 6 yaşındaki küçük kızını kreşe kayıt ettirmiştir.

İlk zamanlar eğitimine normal devam eden küçük kız X güzel günler geçirmektedir. İlerleyen süreçte Kreş yetkililerinden Y tarafından müvekkil aranarak ‘’çocuğunuzu artık bu okula getirmeyin, veliler sizin kızınızdan şikayetçi, bugün X okula gelmesin’’ şeklinde beyanda bulunulmuş. Müvekkilimiz ise olayın ne olduğunu anlamaya çalışarak sebebini sormuş. Yetkili kişi telefonda müvekkilimizin kızı X’in kreşteki diğer arkadaşının makatına parmağını soktuğunu, çocuğun ‘’X abla yapma diye’’ bağırdığını anlatmış. Velilerin X’ten şikayetçi olduğunu, X okula gelecekse biz çocuklarımızı bu kreşten alacağız şeklinde beyanlarda bulunulduğu ve bu nedenlerle kreşe artık X’in getirilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bu olayı duyan müvekkilimiz şok içinde kalmıştır. Öncelikle sözde bu olay sıradan bir yaramazlık konusu olmayıp telefonda anlatılması abesle iştigal olmakla birlikte, farz edilsin ki böyle bir olay yaşanmıştır. BU OLAY YAŞANIRKEN ÇOCUKLARDAN SORUMLU ÖĞRETMEN’ in nerede olduğu sorusu akıllara gelmektedir. Tamamen görevini ihmal eden yönetici ve çalışanlar tarafından kreş işletilmektedir. Müvekkilimiz kızına böyle bir olayın olup olmadığını sorduğunda annesine kesinlikle böyle bir şey yapmadığından bahsetmiştir. Sözde cinsel istismara maruz kalan çocuk hastaneye götürüldüğünü, çocukta bu konuyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirlenmiştir. Müvekkilimiz bir anne olarak onur kırıcı davranışa maruz kalmıştır.

Kuruma karşı güvenini kaybeden müvekkil çocuğunu şüpheli kurumdan almak zorunda kalmıştır. Eğer böyle bir kurumda bu tarz bir olay yaşanıyorsa ve buna sessiz kalınmamalıdır. Kurum hakkında gereken yapılmadır. Ayrıca müvekkil tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ve CİMER’e şikayet edilmiştir. Kurum ve yetkilileri, öğretmenler hakkında suç tanımları kapsamında gerekli tahkikatın yapılması gereklidir.

 

SONUÇ ve İSTEK                                         : Yukarıda Sayın Savcılık Makamınıza detaylı bir şekilde ifade edilen hususlar çerçevesinde şüpheli/ler tarafından TCK ilgili maddelerinde yer alan suçu işlemiş olduğu şüpheli hakkında gerekli tahkikatın yapılarak ilgili kişi hakkında soruşturma aşamasında söz konusu suçu işlemesine aracı olan kişilerin de tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında da soruşturma yapılması suretiyle şüphelinin cezalandırılması maksadıyla kamu davası açılmasını talep ederiz. tarih

Saygılarımla

                                                                       Av.

Eki; Onanmış Vekaletname Örneği

İftira Nedeniyle Şikayet Dilekçesi

İftira Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ            :

VEKİLİ                    :

ŞÜPHELİ                :

SUÇ                       : İFTİRA

SUÇ TARİHİ          : …/…/…

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimiz ……………………….2. Aile Mahkemesinde ………..tarafından boşanma davası açılmış olup boşanma davasının dava dilekçesi ………………..tarafından şahsen kaleme alınmıştır.  Dilekçe ………./…../2018 tarihinde yazılmış, …../……/2018 tarihinde ise mahkeme huzuruna sunulmuştur. Dava açıldıktan sonra dava ……… esas numarası almıştır.

………….esas numaralı dosyanın dava dilekçesinde yıllarca devlet memuru olarak görev yapmış ve çocuklarını her şeyin üzerinde tutmuş müvekkilimize karşı açtığı boşanma davası kapsamında kendini haklı göstermek, boşanma davasının neticesinde istediği nafaka ve tazminat gibi alacaklara kavuşmak ve müvekkilimizi haksız çıkarmak ve bu nedenle müvekkilimizin yargılanmasını sağlamak amacıyla  kanundan suç tipinde belirtildiği üzere:

“Yetkili makamlara ihbarda ya da şikayette bulunarak veya basın, yayın yolu ile, işlemediğini bildiği halde, bir kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak maksadıyla bir kişiye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişiye, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilir. “

………..maddi olay(iftira atılan noktalar)

………………………dilekçesini tanzim etmiş boşanma davası kapsamında daha fazla nafaka ve daha fazla tazminat almak, kendisine verilmeyeceğini bildiği velayetleri kazanmak için müvekkilimizin soruşturma geçirmesi amacıyla aile mahkemesine bu iftira dolu dilekçeyi vermiştir. Maalesef ki sırf haklı çıkmak için çocuklarının istismar edildiği yalanını dahi söylemekten çekinmeyen ve bu hususta müvekkilimize iftira atan anne …………………….cezalandırılması gereği ortadadır.

Müvekkilimizin iddia edildiği gibi çocuklarına karşı istismarda bulunması söz konusu dahi değildir. Böyle hassas bir hususu kendi çıkarı için kullanmaktan çekinmeyen annenin bunu fiiliyata döküp dava dilekçesinde bu duruma yer vermesi de dikkate alınarak iftira suçunun oluştuğu aşikardır .Tüm bu nedenlerle ………………………..hakkında cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını saygılarımızla talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 267 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.   /05/2019

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

İftira Şikayet Dilekçesi -3-

T.C.

ADANA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ         : 

VEKİLİ                 :

ŞÜPHELİ            :

SUÇ                     : İFTİRA

SUÇ TARİHİ       : 

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilim şehirde pek çok kişi tarafından tanınan ve sevilen bir çiftçidir. İşinde gücünde kendi halinde biridir.

2-) Şüpheli 10/03/2017 tarihinde X Polis Merkezi Amirliğine başvurarak 10/03/2017 tarihinde müvekkilimin bir mağazada kendisini taciz ettiğini, sarkıntılık ve hakaret ettiğinden bahisle şikayetçi olmuştur. Sonrasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde kamu davası açılmasına karar verilmiştir. X Asliye Ceza Mahkemesinin X Esas. 2019/599 K. 29/05/2019 tarihli kararı ile müvekkilin beraatine karar verilmiştir. Bu karar X tarihinde kesinleşmiştir.

3-)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267’nci maddesine göre;

Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İftira suçunun oluşabilmesi için, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi gerekmektedir.

4-) Müvekkilimiz sarkıntılık, hakaret ve cinsel tacizde bulunmadığı kesin olarak sabit olup, söz konusu suçu işleyecek bir kişiliğe sahip değildir. Şüphelinin müvekkilimize iftira ederek hukuka aykırı bir fiil isnat ederek müvekkilimiz hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına sebebiyet vermiştir.

HUKUKİ NEDENLER     : 5237 S. K.  m. 267 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

                                                                                                        Vekili

Faili Meçhul İftirayı Şikayet

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                :

VEKİLİ                 : Av.

ŞÜPHELİ                   : Faili Meçhul           

SUÇ                            : İftira Suçu (TCK m. 267)

SUÇ TARİHİ            : 

AÇIKLAMALAR

  1. 10/10/2017 tarihinde 112 acil servisine yapılan çağrıda müvekkilin Uyuşturucu Ticareeti yaptığına dair asılsız bir ihbar gelmiştir. Bunun üzerine müvekkil hakkında …Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2017/1383 no ile soruşturma başlatılmıştır.

  2. Daha sonrasında müvekkil hakkında ..1.Ağır Ceza Mahkemesi 2019/.. Esas ile ‘’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’’ suçundan dolayı dava açılmıştır. … 1.Ağır Ceza Mahkemesi  08/01/2020 Tarih , 2019/..Esas ve 2020.. Karar sayılı ilam ile müvekkil beraat etmiştir.

  3. Söz konusu suç duyurusu çerçevesinde müvekkil hakkında soruşturmaya başlanıp, evinde arama yapılmasına sebebiyet verilmiş ve müvekkil adına kayıtlı römorkta , herkesin ulaşabileceği , açıkta uyuşturucu maddesi bulunması üzerine müvekkil hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu gözetilerek kamu davası açılmıştır.

  4. 02/10/2019 tarihinde açılmış olan kamu davasında her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı için müvekkil hakkında beraat kararı verilmiş ve bu karar 16/01/2020 tarihinde kesinleşmiştir.

  5. Müvekkilin uyuşturucu ticareti yapmadığı kesindir. Şüpheli veya şüphelilerin asılsız ihbarda bulunup ayrıca da delil oluşturması için müvekkil adına kayıtlı römorka açıkta bulunan kısmına uyuşturucu maddesi bırakılması ile müvekkile hukuka aykırı bir fiil isnat edilerek soruşturma ve kovuşturma açılmasına sebebiyet verilmiştir. Açıkta bulunan bir yere uyuşturucu bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkilin ceza alması için resmen bir çaba içerisine girilmiş kumpas düzenlenmiştir.

  6. Müvekkil kooperatif başkanı olup bir saygınlığı bulunmaktadır. Hakkında bu şekilde soruşturma geçirip dava açılması saygınlığını zedelemiştir. Lekelenmeme hakkına helal gelmiştir. Müvekkilin daha öncesinde böyle bir suçtan ne bir soruşturması ne de bir davası bulunmaktadır. Şüpheliler hem maddi eser ve delil uydurarak; müvekkilin evinin aranmasına, soruşturma ve kovuşturma geçirmesine sebebiyet vermiştir. Bu şekilde 112 acil servisine asılsız ihbar eden kişinin tespinin yapılarak cezalandırılmasını sayın savcılığınızdan saygı ile dilerim.

DELİLLER                          : Her türlü yasal delil

 

HUKUKİ SEBEPLER        : TCK , CMK ve sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM             : Şikâyetimizin kabulü ile şüpheliler ve iştirak edenler hakkında dolandırıcılıktan kamu davası açılmasına, tanıkların dinlemelerine, Şüphelilerin cezalandırılmaları için gereğinin yapılmasını vekaleten saygı ile arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                    Müşteki Vekili

İftira Suçunu Şikayet Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Savcılık Tanık Dinleme Tutanağı

T.C. ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA NO: TANIK DİNLEME TUTANAĞI: DİNLEYEN ZABIT KATİBİ: ADLİ KOLLUK GÖREVLİSİ: …

Yorum var.

  1. 10 senedir aileme çevremde bulunan yakınlarıma itafen kişisel gizliliğimi açarak karalama,küçük,düşürme,mail adresime küfürler yazma ve bunu medya organları tarafından duyurarak işyerime siber saldırıda bulunup isimlerini gizleyip bunu 3. Ve birçok şahsa yayarak ismimi kullanan şahıslar depresyon tedavisiyle muayene olduğum doktorlara cinsel,fiziksel taciz uygulayarak öldürmeye teşebbüs etmek suretiyle bunu periyodlar halinde yerine getirmeye başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: