İflas Masasını Dolandırmak Savcılığa Şikayet Dilekçesi

May 29, 2020 | Savcılık-Soruşturma

İflas Masasını Dolandırmak Savcılığa Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                  

MÜŞTEKİ                             :  İFLAS HALİNDEKİ …………….. SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİ TEMSİLEN İFLAS İDARESİ  (X İcra Ve İflas Müdürlüğü ………………İflas Dosyası)

VEKİLİ                                   : 

ŞÜPHELİLER                      :   

–                                     

SUÇ                                   :  İflas masasına ait araçların kullanılmasına karşın kira bedelinin ödenmemesi, kamyonların yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılması, kamuyu zarar uğratma, sayın savcılığınızca yürütülecek soruşturma neticesinde tespit edilecek sair suç veya suçlar

AÇIKLAMALAR                   :

Müflis ………………. SAN. TİC. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. İle aralarındaki ticari ilişkiden doğan borç sebebiyle ……………………. SAN. TİC. LTD ŞTİ. müflis aleyhine Batman İcra Müdürlüğünden icra takibi başlatmıştır. İşbu borç sebebiyle müvekkilin X parselde kayıtlı bulunan “Tarla” nitelikli taşınmazına haciz konulmuş devamında hacizli taşınmazın satış işlemlerine geçilmiştir. İşbu satış da usulsüz yapılmış olup bu konuya ilişkin olarak ayrıca bir suç duyurusunda bulunulmuştur.

Satışın usulsüzlüğü bir yana dursun, satış bedeli dosya borcunun tamamını karşılamaya yetmemiştir. İş bu sebeple …………………. Nakliyat Sanayi Tic. Ltd. Şti ve müflis aralarında sözlü olarak anlaşmışlardır. Yapılan anlaşma neticesinde …………………. İNŞAAT’a ait kamyonlar X PETROL’e kiraya verilecek ve bu kira bedeli de her ay borçtan mahsup edilecektir.  Daha sonra borçlu şirket iflas etmiş aktif ve pasifleri ile birlikte tüm malvarlığının idaresi X İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ …………………İFLAS DOSYASI İLE İFLAS MASASI olarak tarafımıza geçmiştir. Taraflar aralarında anlaşmalarına karşın hiç kira bedeli ödemeyen X PETROL iflas masasına da bu kamyonları iade etmeyip yasadışı yollarla Suriye’ye çıkarmak suretiyle iflas masasını dolayısıyla kamuyu yanıltmıştır. Yine kullanmakta olduğu araçlar için hiçbir bedel ödemeyip masayı dolayısı ile kamuyu alacaklıları zarara uğratmıştır.  Şöyle ki;

1 X PETROL, MÜFLİS ŞİRKET İLE ARALARINDA YAPTIKLARI ANLAŞMAYA UYMAYARAK; KULLANMIŞ OLDUKLARI HALDE X İNŞAATA AİT KAMYONLAR İÇİN KİRA BEDELİ ÖDEMEMİŞTİR.

Müflis iş ilişkileri sürerken karşı şikâyet edilen ile anlaşarak kendisine ait kamyonları ……………………… Petrol’e kiralamıştır. Anlaşmaya göre ……………………. Petrol müflisin bu kamyonlarını ülke sınırları içerisinde kullanacak karşılığında ödemesi gereken kira bedelini de ya nakden ödeyecek ya da dosya borcundan mahsup edecektir. Aralarındaki ticari ilişki sebebiyle …………………. Petrole haklı güven duyan müflis kamyonları teslim etmiş ve kira bedelinin dosya borcundan mahsup edileceği kanaatine varmıştır. Kamyon teslimine ilişkin imzalı evrak dosyada mevcuttur kamyonların ……………….tarafından teslim alındığının açık ispatıdır. Ancak zaman geçmesine rağmen ne dosya borcu azalmış ne de müflis tarafa dosya borcu haricinde bir kira bedeli ödenmemiştir. Bunu fark eden müflis kamyonların tarafına iadesini talep etse de bir netice alamamıştır. Dolayısıyla müflis taraf ve dolaylı yoldan İFLAS MASASI ………………….. Petrol tarafından dolandırılmıştır. Anlaşma neticesinde ödenmesi gereken kira bedeli ise hiçbir zaman borçtan düşülmemiştir.

2.İFLAS MASASININ MALI OLAN BU KAMYONLARIN İADE EDİLMEMESİ VE HATTA YASADIŞI YOLLARLA SURİYEYE ÇIKARILIP ORADA NE AMAÇLAR İÇİN KULLANILMAKTA OLDUĞU BİLİNMEMEKLE BİRLİKTE HEM MASA HEM REHİN BANKASI ZARARA SOKMAKTADIR.

Müflis iflastan sonra bu kamyonların iadesini talep etmişse de ……………….. Petrol öyle bir anlaşmanın yapılmadığı, kamyonların teslim alınmadığı iddiasında bulunmuştur. İşbu iddia mesnetsiz olup elimizde KAMYONLARIN ……………….PETROL’E TESLİM EDİLDİĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME MEVCUTTUR. Kaldı işbu kamyonlar rehinli olup, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibine geçilmiş olsa da rehin sahibi banka kamyonlara ulaşamadığı için fiili haciz ve muhafaza dahi yapamamıştır. Rehni paraya çevirmeyen bankanın bile bu durumdan mağduriyetinin doğacağı son derece açıktır.

Müflis şirket yetkilisinin haricen almış olduğu bilgiye göre ise, bu kamyonlar şüpheli şirket tarafından Suriye’ye götürülmüş ve orada kullanılmaktadır. Malum olduğunuz üzere son günlerde Suriye karışık günler geçirmektedir. Bunun neticesinde kamyonların bir karışıklığın içinde kalması kuvvetle muhtemeldir. Yine bombalı eylem planları, kaçakçılık… Vs. gibi planların konusu olarak kötü niyetli üçüncü şahısların kötü ve düşmanca emellerine de alet edilebilir. Kaldı ki yasadışı şekilde bu kamyonların yurtdışına çıkartılması başlı başına bir suçtur. Bu nedenle yarın bir gün müvekkil şirket ve ortaklarının sorumluluğu söz konusu olabilecektir.

X petrol akaryakıt işi yapmakta olup kamyonlarımızla yurtdışında ne yaptığını tahmin zor değildir. Müvekkil tarafından verilen ifadeye göre, Bu şekilde zaten ruhsatları da müvekkil adına bulunduğundan kendisine hiçbir risk çıkmayacağını düşünmekte ve yolsuz kanunsuz işler yapmakta bu araçları kullanmaktadır. Ortada emniyeti suistimal kaçakçılık ve kamuyu bilerek zarar uğratma olduğu çok açıktır. Sayın savcılığın yapacağı araştırma ile kamyonların ivedi şekilde sınır kapılarına da bildirilerek yakalanmasını ve suçluların cezalandırılmasını talep etmekteyiz. 

X İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. İflas ettiği için tüzel kişiliği bulunmamakta olup malvarlığının tüm aktif ve pasiflerini İFLAS MASASI yönettiği için bu hususa ilişkin şikâyet yapma hak ve yetkisi de tarafımıza aittir. Yukarıda da kısaca arz ve izah ettiğimiz sebepler neticesinde sayın savcılığınıza suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :  TCK, CMK VE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

HUKUKİ DELİLLER             :

  • Kamyonların teslimine ilişkin Araç ve iş Makinesi teslim tutanağı
  • Ticari defterler ve sair yasal delil
  • Araç ruhsatları
  • Banka rehin kredi kayıtları
  • X İcra Ve İflas Müdürlüğü X İflas Dosyası

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda da kısaca izah ettiğimiz ve tarafınızca re’sen nazara alınacak sebepler ve Savcılık soruşturma aşamasında ortaya çıkacak başkaca hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle, Sayın savcılığın yapacağı araştırma ile kamyonların ivedi şekilde sınır kapılarına da bildirilerek yakalanmasını ve suçluların cezalandırılmasını talep etmekteyiz. Şüpheli şirket ortakları hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını, şüphelinin bu filleri nedeni ile cezalandırılmasını, vekâleten arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                                              Müşteki Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.