İflas Masasına Kayıt Talebi

Son Güncelleme Tarihi

ADANA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO                 : …. İflas

KAYIT TALEBİNDE

BULUNAN ALACAKLI  :

VEKİLİ                       : …

 

BORÇLU-MÜFLİS         : ….

 

KONU              : Müflis şirketten iflasın açıldığı tarih olan 11.04.18 tarihi  itibariyle,… İcra Müdürlüğü’nin …  E. sayılı dosyasından mütevellit kesinleşmiş 344.079,60 TL alacağımız, …. İcra Dairesi’nin …. E. sayılı ihtiyati haciz dosyasından 186.542,65 TL alacağımız, fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımızı talep ve kayıt hakkımız saklı kalmak kaydıyla iflas masasına kaydı talebidir.

AÇIKLAMALAR

 

Müvekkil şirketin, müflis şirketten ;

  • İcra Müdürlüğü’nün …. E. sayılı dosyasından kaynaklanan, iflasın açılma tarihi olan 11.04.18 tarihi itibariyle ekli kapak hesabında da görüleceği üzere kesinleşmiş 344.079,60 TL,
  • ….. İcra Müdürlüğü’nün ….. E. sayılı ihtiyati haciz dosyasından kaynaklanan, iflasın açılma tarihi olan 11.04.18 tarihi itibariyle ekli kapak hesabında da görüleceği üzere 542,65 TL k alacağı bulunmaktadır.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izah edildiği üzere ek alacak kaydına, fazlaya, faize ve olası hesap hatalarına ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla,

1) Müvekkil …… ‘den iflas tarihi olan 11.04.2018

tarihi itibariyle toplam 530.622,25 TL alacağının iflas masasına kaydının yapılması;

2) İİK 196. maddesi gereğince iflasın açılmasıyla birlikte işleyecek faizlerin de hesaplanmasını,

3) İİK 223/3 gereğince iflas idaresi tarafından alınacak olan kararların tarafımıza tebliği için dosyaya masraf avansı alınmasını vekaleten saygılarımla talep ederim.

ALACAKLI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana İcra Avukatı

 

EKİ :

1) Vekaletname

2) …. İcra Müdürlüğü’nün …… E. sayılı dosyasına ilişkin ödeme emri ve 11.04.2018 tarihine kadar hesaplanmış (tahsil harcı eklenmeksizin) dosya hesap raporu

3) … İcra Müdürlüğü’nün …. E. sayılı dosyasına ilişkin ödeme emri ve 11.04.2018 tarihine kadar hesaplanmış (tahsil harcı eklenmeksizin) dosya hesap raporu

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.