İflas Erteleme Kararı Nedeniyle Takibin İptali Talebi

Mar 2, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku

ADANA (   ) İCRA MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO:  İcra Dairesi 20……/……….. E.

 

DAVACI                                :

  

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI

(ALACAKLI)                        :

                                                

VEKİLİ                                 : Av.

                         

D.KONUSU                          : İflas Ertelemesi Tedbir kararından sonra başlatılan …………………… İcra Müdürlüğü’nün 20…/……..E. Sayılı takibin iptali talebinden ibarettir.

 

İZAHI                                    :

Müvekkil borçlu şirket hakkında …………….. Asliye Ticaret Mahkemesinin 20…/…… E.sayılı kararı ile …/…/.20… tarihinde İflas Ertelenmesine ilişkin tedbir kararı verilmiştir. Buna dayalı olarak tedbir tarihinden itibaren şirkete ait tüm malvarlığı taşınmaz ve şirkete ait araçlar üzerine ihtiyati tedbir şerhi işlenmiştir.

Şirket hakkında verilen İflas ertelemesi tedbir kararından sonra icra takibi yapılması korunmaya çalışılan alacaklılar arasında ki eşitlik prensibine aykırılık oluşturur. Ancak ilgili icra dosyasından, müvekkil şirket hakkında verilmiş …/…/20…. tarihli tedbir kararından sonra takip açılmıştır. Ticaret Mahkemesi’nin tedbir kararından sonra şirket alacaklıları tarafından takip yapılması yasal değildir. Yasal olmayan işlem yoklukla maluldür. Takibin devamı halinde ilgili alacaklının, alacağını diğer alacaklılardan önce ele geçirmesi söz konusu olacağı için takibin iptalinde diğer alacaklılar lehine yarar vardır.

İcra İflas Kanunu 179/b.maddesinde Erteleme kararı üzerine, borçlu aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takiplerde dâhil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur…” hükmü mevcuttur. Bu hüküm gereğince, takip yasağına aykırı olarak yeni takip yapılması yâda takibe devam olunması “mutlak butlan” nedeni olup, İİK. 16/2 uyarınca süresiz şikâyete tabidir.

 

HUKUKSAL NEDENLER     :TTK, İİK, ilgili yasa ve mevzuat.

 

DELİLLER                            : …………… .Asliye Ticaret Mahkemesinin 20…./….. E.sayılı Tedbir Kararı, İcra Dosyası, vs. delail.

 

NETİCE-İ TALEP                 :Yukarıdaki izah ettiğimiz üzere, müvekkil şirketlerin mallarının envanterinin korunması zımnında ………….. .Asliye Ticaret Mahkemesinin 20…/…… E.sayılı kararı ile …/…./20…. tarihinde İflas Ertelenmesine ilişkin tedbir kararı verilmiştir. Tedbir kararına aykırı olarak ………….. .İcra Müdürlüğü’nün 20…/……E. sayılı dosyasından başlatılan takibin iptaline, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                                                                                                                   Borçlu Vekili

                                                                                                           Av

 

 

 

Ek-1: …………….Asliye Ticaret Mahkemesinin 20…/….. E.sayılı dosyasında …./…/20…. tarihinde verilen tedbir kararı

Ek-2: Vekâletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.