İfa, kural olarak alacaklının kendisine yapılmalıdır

Ara 29, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Özet: İfa, kural olarak alacaklının kendisine yapılmalıdır. İfayı isteyebilme hakkı yine kural olarak alacaklıya tanınmıştır.

Davacı, miras bırakana ait taşınmazı vekâletten satan davalının bedelde muvazaa yaparak satış bedelini düşük gösterdiğini kendisine de pay vermediğini öne sürerek payı karşılığı 6.500.000 TL’sinin 2.500.000 TL’si faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, satış parasını miras bırakanın vekili oğlu Ö.A.’ya ödediğini savunmuş, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece miras bırakanın oğlu Ö.A.’ya davalının satış parasını ödediği kabul edilmiş ve davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

İfa kural olarak alacaklının kendisine yapılmalıdır. İfayı isteyebilmek hakki, yine kural olarak yalnız alacaklıya tanınmıştır. Borçlu, ifayı kabul eden şahsın alacaklı veya onun temsilcisi olduğuna inanarak hareket etmiş olsa bile, eğer gerçek bu değilse, borç sona ermez. 3 Haziran 1987 günlü ibranamede miras bırakanın vekili sıfatıyla oğlu Ö.A.’ya ödeme yapıldığı belirtilmiş ise de, Ö.A.’nın miras bırakanın ahzu kabza yetkili vekili veya temsilcisi olduğu bir belge ve delillerle kanıtlanmamıştır.

Bu nedenle az yukarıda açıklanan kurallar göz önünde tutulduğunda ibraname miras bırakanı ve halefiyet yoluyla mirasçı davacıyı hukuken bağlamaz. Yargılamada toplanan delillerden satış parasının davalı tarafından miras bırakana ödenmediği anlaşılmaktadır. Öte yandan davalı vekilinin 10.11.1988 tarihli cevap dilekçesinin 1. bendinde aynen “müvekkilim esasen gerçek olarak gösterilmiş bulunan satış değerini yazılı belge mukabilinde vekili olduğu müteveffa S.A.’ya vermiştir.” şeklindeki kabulü; ibraname ve özellikle tanık A.D.’nin ifadesi ile tamamen çelişmektedir. Bu durumda davalı vekilinin bu ifadesine itibar edilmesi gerektiğinden anılan delillerin hükme esas tutulamayacağı açıktır.

Mahkemece delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı gerekçelerle davanın red dine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 16.5.1991 T. 3148 E. 5510 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.