İDDİANAMENİN İADESİ NEDİR?

İDDİANAMENİN İADESİ

Ceza Muhakemesi Kanunu gerekli araştırmalar yapılmadan dava açılmasını ve bu şekilde mahkemenin de­lil araştırma faaliyeti ile ilgili gereksiz yere zaman kaybetmesini önlemek, duruşmaların mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmasını temin etmek amacıyla, yetkili ve görevli mahkemece iddianamenin C.başsavcılığına iade edilmesi kurumuna yer vermiştir.

İDDİANAMENİN İADESİ NEDİR?

İddianameyi alan mahkeme onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin belgeleri inceledikten sonra id­dianamenin kabulüne ya da iadesine karar verir (CMK m. 174). Onbeş gün içinde iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır.

Kanunda iddianamenin iade edilebileceği haller düzenlenmiştir. Yetkili ve görevli mahkeme bu şartları ta­şımayan iddianameyi iade eder.

 • Kanunda belirtilen şartlara aykırı düzenlenen iddianame iade edilir (CMK m.170,174/1 -a).

Örnek: Hırsızlık suçunun faili tespit edilmeden, tutuklanma tarihleri gösterilmeden düzenlenen iddiana­me iade edilir.

 • Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen iddianame iade edilir (CMK m 174/1-b).Örnek: Cinsel saldırı suçunun tek tanığı olan T’nin ifadesi alınmadan düzenlenen iddianame iade edilir.
 • Önödemeye veya uzlaşmaya tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen iddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir (CMK m.174/1).

  İddianamenin İade Edilemeyeceği Haller

  Kanunumuzda iddianamenin iade edilemeyeceği haller düzenlenmiştir (CMK m. 174/2,3,4). Bu durumda mahkeme iade kararı veremez. İddianame iade edilemeyeceği için mahkeme ya açıkça iddianameyi kabul eder veya onbeş günlük sürelerin bitimiyle iddianame zımnen kabul edilmiş sayılır.

  -Onbeş günlük süre geçtikten sonra, mahkemece fark edilen nedenden dolayı iddianame iade edile­mez.

  Örnek: İddianameyi aldıktan yirmi gün sonra, tutuklama süresinin belirtilmemiş olduğunu anlayan mah­keme, iddianamenin iadesine karar veremez.

  Çünkü mahkeme fiilin nitelendirmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir (CMK m. 225/2).

  -C. savcısmın suçun hukuki nitelendirmesinde yaptığı hata nedeniyle iddianame iade edilemez.

  -İlk kararda belirtilmemiş bir eksiklikten dolayı ikinci kez iddianamenin iadesi mümkün değildir.

  -Uzlaşma teklifi yapılmadığı için iade edilen bir iddianamenin uzlaşma teklifi yapıldıktan sonra C.savcısı tarafından aynı mahkemeye verilmesi halinde mahkeme ancak uzlaşma nedeniyle id­dianameyi iade edebilir. Suçun sübutuna etki eden bir delinin yokluğundan ötürü iddianame iade edilemez.

  -Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan ve hata­lı noktaları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun bulunma­ması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı ve iddianameyi görevli mahkemeye gönderir (CMK m. 174/4).

  -İddianamenin iadesi kararlarına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz kanun yoluna gidebilir (CMK m.174/5).

  İtiraz hakkı C.savcısınındır, başkası başvuramaz. Bu başvurunun kanun yolu itiraz olduğunu yedi gün içinde yapılması gerektiğini unutmayınız!

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.