İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi

İddia ve Savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi usul kanunumuzda tanımlanmış bir haktır. Bu hakkı gerek davacı gerek ise davalı kullanabilir.

Davacının İddia ve Savunmayı Genişletmesi

Davacı taraf, davalının cevabına karşı süresinde vereceği cevap dilekçesi ile iddiasını serbestçe genişletebilir ya da değiştirebilir.

Davacı, ön inceleme aşamasında, ancak davalının açık muvafakati ile iddiasını genişletebilir ya da değiştirebilir.

Ön inceleme duruşmasına, davalı taraf mazeretsiz olarak gelmediği takdirde de, duruşmaya gelen davacı taraf, davalının muvafakati aranmaksızın  iddiasını genişletebilir yahut değiştirebilir.

Ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra, davacı iddiasını genişletemez ya da değiştiremez.

Ancak, iddianın genişletilmesi ya da değiştirilmesi hususunda ıslah ve davalı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır (HMK. md. 141).

Davalının İddia ve Savunmayı Genişletmesi

Davalı taraf, davacının cevaba cevap dilekçesine karşı süresinde vereceği ikinci cevap dilekçesi ile savunmasını serbestçe genişletebilir ya da değiştirebilir.

Davalı, ön inceleme duruşmasında savunmasını, ancak davacının açık muvafakati ile genişletebilir ya da değiştirebilir.

Ön inceleme duruşmasına, davacı taraf mazeretsiz olarak gelmediği takdirde de, duruşmaya gelen davalı taraf davacının muvafakati aranmaksızın savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir.

Ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra, davalı savunmasını genişletemez ya da değiştiremez.

Ancak, savunmanın genişletilmesi ya da değiştirilmesi hususunda ıslah ve davacı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır (HMK. md. 141).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.