Bir Sayfa Seçin

İddet Müddetinin(Evlilik Bekleme Süresinin) Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi -1-


ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İSTEMDE BULUNAN

DAVACI                   : 

VEKİLİ                     : Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş

DAVALI                   : HASIMSIZ

KONU                      : Bekleme (iddet) süresinin kaldırılması ve evlenmeye izin verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkilimiz ile eşi X Aile Mahkemesi’nin X Esas ve X Karar sayılı dosyası ile 22/11/2018 tarihinde boşanmışlardır. Boşanma kararı, 20/03/2019 tarihinde kesinleşmiş ve karar nüfusa işlenmiştir. Kesinleşmiş boşanma ilamı (EK 1) ve müvekkilimizin Nüfus Müdürlüğünden aldığı kimlik bilgileri (EK 2) dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

2- Şimdi ise müvekkilimiz bir başkası ile evlenmek istemektedir. Gebe değildir. Hamile olmadığının tespitine X Devlet Hastanesi’nin 25.03.2019 tarihli Tıbbi Laboratuar Tetkik Sonuç Raporu dilekçemiz ekinde (EK 3) sunulmuştur.

3- Müvekkilimizin en kısa sürede evlenmek istemesinden dolayı, açıklanan sebepler uyarınca tekrar evlenebilmesine izin verilebilmesi için 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     :4721 S. K. m. 132, 6100 S. K. m.382-388 ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      :Nüfus Kayıtları, boşanma ilamı, doktor raporu, ikamesi mümkün her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek nedenlerle; Müvekkilimiz hakkında Medeni Kanunun ilgili maddesi gereğince zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                               Bekleme (İddet) Süresinin Kaldırılması Talebinde Bulunan

                                                                                               Davacı Vekili

Av.  Saim İNCEKAŞ

EKLER:

1- X Aile Mahkemesi’nin X Esas ve X Karar sayılı ilamı,

2- Müvekkilimize ait nüfus cüzdan bilgileri

3- X Devlet Hastanesi’nin X tarihli Tıbbi Laboratuar Tetkik Sonuç Raporu

4- Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.      

İddet Müddetinin Kaldırılması(Eski Eş İle Yeniden Evlenme Talepli) Dava Dilekçesi -2-


(Aile Mahkemesi Kurulmuş Yerlerde)
NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                           :

VEKİLİ                             :

DAVALI                            :

DAVA KONUSU             :   Bekleme Süresinin Kaldırılması

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

Davalı ile 19.03.1979 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 7.11.1980 doğumlu Nalan ile 21.10.1992 doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

Davalının başka bir kadınla yaşamaya başlaması üzerine açtığımız dava sonucunda davalının tam kusurlu davranışı sebebiyle Ankara 1. Aile Mahkemesinin 2011/100 esas, 2011/120 karar sayılı ilamıyla tarafların boşanmalarına karar verildi. (Ekli belge: 2) Boşanma kararı 30.11.2012 günü kesinleşmiş bulunmaktadır.

Davalı çok kısa sürede yaptığı hatanın farkına vararak bu kadınla ilişkisinin sona erdiğini ve benimle yeniden evlenmek istediğini açıklamış olup ortak çocuklarımın da isteğini dikkate alarak yeniden davalı ile evlenmeye karar verdim.

Evliliğimin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez isem de evliliği sona eren tarafların yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkemenin bu süreyi kaldırması gerekli olduğundan dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                       : Nüfus aile kayıt tablosu, boşanma kararı.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 132.

TALEP SONUCU             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davacının davalı ile yeniden evlenmesi için bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Boşanma kararı
  • Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız