İdari Yargı Nedir?

Son Güncelleme Tarihi

İdari Yargı Ne Demektir?

Genel idari yargı

İdarenin (Devlet, Belediye, Köy, vs.) işlem ve eylemlerinden ve genel olarak kamu hukukuna ait faaliyetler­den doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur. Ancak bazı uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girmesi gerekirken adli yargının görev alanı içene sokulmuştur.

Bu yargı kolunun üst mahkemesi Danıştay’dır. Danıştay’ın yanında, ilk derece mahkemesi karalarına kar­şı itiraz yolu ile gidilebilen birde Bölge İdare Mahkemeleri vardır. İlk derece mahkemelerini ise idare ve vergi mahkemeleri oluşturur.

İYUK 31 gereğince HMK hükümlerinin uygulandığı haller; Hakimin yasaklılığı ve reddi, ehliyet, üçüncü ki­şilerin davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, karşılık dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, yargılama giderleri, adli yardım, duruşmanın düzenini bozan işler.

Hakimin yasaklılığı ve reddi nedenleri HMK da düzenlenmiştir. İYUK’da yalnızca usuli hükümle­ri hüküm altına alınmıştır.

Karşılık davada ise açılan karşılık davanın aynı yargı yoluna girmesi gerektiği HMK ile hüküm al­tına alındığı için bu durumun idari yargıda uygulanması son derece zordur.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yorumlar (1)

ibrahim yıldırım

bir türk vatandaşı ile 3 yıldan fazla evli bulunan yabancı uyruklu kadın evlenme yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunmuş olup, 14/02/2012 tarihinde talebiniz değerlendirilmektedir, cevabı verilmiş, 27/05/2012 tarihinde tebliğ ettiği yazı ile vatandaşlığa alınma başvurusu reddelmiştir.
1-bu işleme karşı hangi mahkemede ne tür bir dava açılabilir.
2-bu işleme karşı dava açabileceği tarihler hangi ihtimallerdir
3-davanın görülmesi sırasında kişi ölürse mahkeme nasıl bir karar verebilir
4idare terör, başka ülke istihbaratları ile ilişki vs. nedeniyle talebi reddetmi , anca yargılama sırasında buna ilişkin bilgi ve ya belge sunmamıştır. buna rağmen mahkeme davanın esastan reddine karar verirse gerekçesi ne olabilir.

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.