İdari Yargı Nedir?

İdari Yargı Ne Demektir?

İdari yargının anlamı:

İdarenin (Devlet, Belediye, Köy, vs.) işlem ve eylemlerinden ve genel olarak kamu hukukuna ait faaliyetler­den doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koluna “idari yargı” denilmektedir.

Ancak bazı uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girmesi gerekirken adli yargının görev alanı içene sokulmuştur.

Bu yargı kolunun üst mahkemesi Danıştay’dır. Danıştay’ın yanında, ilk derece mahkemesi karalarına kar­şı itiraz yolu ile gidilebilen birde Bölge İdare Mahkemeleri vardır. İlk derece mahkemelerini ise idare ve vergi mahkemeleri oluşturur.

İYUK 31 gereğince HMK hükümlerinin uygulandığı haller; Hakimin yasaklılığı ve reddi, ehliyet, üçüncü ki­şilerin davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, karşılık dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, yargılama giderleri, adli yardım, duruşmanın düzenini bozan işler.

Hakimin yasaklılığı ve reddi nedenleri HMK da düzenlenmiştir. İYUK’da yalnızca usuli hükümle­ri hüküm altına alınmıştır.

Karşılık davada ise açılan karşılık davanın aynı yargı yoluna girmesi gerektiği HMK ile hüküm al­tına alındığı için bu durumun idari yargıda uygulanması son derece zordur.

İdari yargı kategorimize göz atarak, ne gibi uyuşmazlıkların söz konusu olduğunu. Gerçek hayattan örneklerle uyuşmazlıkların nasıl çözüldüğünü incelemenizde yarar var.

İdari Yargı ile Alakalı Yazılarımız:

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 22 Ağustos 2020 17:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • bir türk vatandaşı ile 3 yıldan fazla evli bulunan yabancı uyruklu kadın evlenme yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunmuş olup, 14/02/2012 tarihinde talebiniz değerlendirilmektedir, cevabı verilmiş, 27/05/2012 tarihinde tebliğ ettiği yazı ile vatandaşlığa alınma başvurusu reddelmiştir.
  1-bu işleme karşı hangi mahkemede ne tür bir dava açılabilir.
  2-bu işleme karşı dava açabileceği tarihler hangi ihtimallerdir
  3-davanın görülmesi sırasında kişi ölürse mahkeme nasıl bir karar verebilir
  4idare terör, başka ülke istihbaratları ile ilişki vs. nedeniyle talebi reddetmi , anca yargılama sırasında buna ilişkin bilgi ve ya belge sunmamıştır. buna rağmen mahkeme davanın esastan reddine karar verirse gerekçesi ne olabilir.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.