İdari Yargı Nedir?

İdari Yargı Nedir?

Genel idari yargı

İdarenin (Devlet, Belediye, Köy, vs.) işlem ve eylemlerinden ve genel olarak kamu hukukuna ait faaliyetler­den doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur. Ancak bazı uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girmesi gerekirken adli yargının görev alanı içene sokulmuştur.

Bu yargı kolunun üst mahkemesi Danıştay’dır. Danıştay’ın yanında, ilk derece mahkemesi karalarına kar­şı itiraz yolu ile gidilebilen birde Bölge İdare Mahkemeleri vardır. İlk derece mahkemelerini ise idare ve vergi mahkemeleri oluşturur.

İYUK 31 gereğince HMK hükümlerinin uygulandığı haller; Hakimin yasaklılığı ve reddi, ehliyet, üçüncü ki­şilerin davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, karşılık dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, yargılama giderleri, adli yardım, duruşmanın düzenini bozan işler.

Hakimin yasaklılığı ve reddi nedenleri HMK da düzenlenmiştir. İYUK’da yalnızca usuli hükümle­ri hüküm altına alınmıştır.

Karşılık davada ise açılan karşılık davanın aynı yargı yoluna girmesi gerektiği HMK ile hüküm al­tına alındığı için bu durumun idari yargıda uygulanması son derece zordur.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.