Bir Sayfa Seçin

İdari Yargı Nedir?

İdari Yargı Ne Demektir?

Genel idari yargı

İdarenin (Devlet, Belediye, Köy, vs.) işlem ve eylemlerinden ve genel olarak kamu hukukuna ait faaliyetler­den doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur. Ancak bazı uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girmesi gerekirken adli yargının görev alanı içene sokulmuştur.

Bu yargı kolunun üst mahkemesi Danıştay’dır. Danıştay’ın yanında, ilk derece mahkemesi karalarına kar­şı itiraz yolu ile gidilebilen birde Bölge İdare Mahkemeleri vardır. İlk derece mahkemelerini ise idare ve vergi mahkemeleri oluşturur.

İYUK 31 gereğince HMK hükümlerinin uygulandığı haller; Hakimin yasaklılığı ve reddi, ehliyet, üçüncü ki­şilerin davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, karşılık dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, yargılama giderleri, adli yardım, duruşmanın düzenini bozan işler.

Hakimin yasaklılığı ve reddi nedenleri HMK da düzenlenmiştir. İYUK’da yalnızca usuli hükümle­ri hüküm altına alınmıştır.

Karşılık davada ise açılan karşılık davanın aynı yargı yoluna girmesi gerektiği HMK ile hüküm al­tına alındığı için bu durumun idari yargıda uygulanması son derece zordur.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız