İdari Dava Islah Dilekçesi Örneği

ADANA 1. İDARE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO               :

ISLAH EDEN(DAVACI)     :

VEKİLİ                   :

KONU                   :

HARCA ESAS EK DEĞER  :

 AÇIKLAMALAR

Davalı aleyhine açmış olduğumuz iş göremezlik tazminatı davasında müvekkilin davalıdan alacağının toplam…………..  TL olduğu ………….. tarihli bilirkişi raporu ile sübuta ermiştir.

1-) Dava dilekçesinde müvekkil için ………..TL geçici iş göremezlik tazminatı talep edilmiş ancak, bilirkişi raporunda yapılan hesaplamaya göre müddeabih …….. ARTTIRILMAKLA …….. talep etme gereği hasıl olmuştur.

2-) Dava dilekçesinde müvekkil için …….TL kalıcı iş göremezlik tazminatı talep edilmiş ancak, bilirkişi raporunda yapılan hesaplamaya göre müddeabih………….. TL ARTTIRILMAKLA ………. TL talep etme gereği hasıl olmuştur.

NETİCETEN                         : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; bilirkişi raporundaki hesaplamaya göre   müddeabihin değeri ………… TL arttırıldığından,

1-).…………TL geçici iş göremezlik tazminatı alacağının kaza tarihi olan 20.04.2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

2-)………..TL kalıcı iş göremezlik tazminatı alacağının kaza tarihi olan 20.04.2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

3-)Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesi talep olunur.04/07/2019

                                                                                      

                                                                                                                                                                 Davacı Vekili

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.