İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

T.C.

DEVLET SU İŞLERİ

…. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TALEPTE BULUNAN                     :

VEKİLİ                                              : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU                                               : Müvekkilime ait … parseldeki taşınmazların ve üzerindeki limon ağaçlarının tarafınızca yapılmakta olan .. ıslah çalışması kapsamında istinat duvarı ve geçiş yolu yapımında uğranılan  zararın tazmini talebidir.

AÇIKLAMALAR                             :

  • .. sayılı taşınmazların(EK-1) bulunduğu yerde, dere ıslah çalışmaları yapılacağını, konuya ilişkin Belediyesi ile protokoller(EK-2) akdedilmiş olup yapılan yazışmalar(EK-3) sonucu oluşan zararın tazmini gerekmektedir.
  • Protokol kapsamında .. Belediyesi ve tarafınızla ortak proje hazırlanıp, güzergah belirlenerek dere ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda dere yatağı kıyısına istinat duvarları ve geçiş yapılmakta olduğundan müvekkilimin arazisi ve üstündeki limon ağaçları zarar görmüştür. Zararın tespiti için ..Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmuş(EK-4), .. dosyası 20.12.2011 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere bu zararların oluşumuna hizmet kusuruyla sebebiyet veren müdürlüğünüze 2577 sayılı Kanun’un 13. Maddesi gereğince başvuruda bulunmak ve zararlarımızın karşılığını talep etme gerekliliği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Anayasanın 125. maddesinin 1. fıkrasında; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtildikten sonra son fıkrasında; idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak idare hizmetin geç işlemesi veya kötü işlemesi suretiyle hizmetin kusurlu işletilmesi sonucu kişilere verdiği zararları gidermek zorundadır. Nitekim, idareye kanunla verilen görevi yerine getirmesi doğal ve zorunlu olmakla birlikte, görevi yerine getirirken kişilere herhangi bir zarar verilmemesi için gerekli önlemi almak zorundadır.

Yukarıda olayın maddi yanını açıklarken belirttiğimiz gibi dere yatağı kıyısına istinat duvarları ve geçiş yolu yapılmakta olup istinat duvarlarının yetersiz kalması sonucu müvekkilime ait taşınmazlar ve limon bahçeleri su altında kalmış olup büyük zarar ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan zarar; tarafınızın gerekli önlemleri almayarak hizmeti fena yürüttüğü sonucu ortaya çıkmakta, dolayısıyla hizmet kusuru işlemiş bulunmaktasınız. Dolayısıyla kusuru işleyen idarenin gerek idare hukuku ilkeleri gerekse Anayasamızın anılan hükmü uyarınca müvekkilime ait;

  • … nolu parselin ağaç+zemin 0,00TL zarar bedelinin
  • ..nolu parselin ağaç+zemin 0,00TL zarar bedelinin,

TL zararı tarafınızca tazmin edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM                         :

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

  1. …. zarar bedelinin,

Tarafımıza ödenmesine karar verilmesini, bilvekale saygılarımla talep ederim.

            Talepte Bulunan Vekili

        Av. ..

EKLER:

  1. Taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları
  2. Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.