Bir Sayfa Seçin

İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

T.C.

DEVLET SU İŞLERİ

…. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                                                                                            

TALEPTE BULUNAN                     :

VEKİLİ                                              : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU                                               : Müvekkilime ait … parseldeki taşınmazların ve üzerindeki limon ağaçlarının tarafınızca yapılmakta olan .. ıslah çalışması kapsamında istinat duvarı ve geçiş yolu yapımında uğranılan  zararın tazmini talebidir.

AÇIKLAMALAR                             :

  • .. sayılı taşınmazların(EK-1) bulunduğu yerde, dere ıslah çalışmaları yapılacağını, konuya ilişkin Belediyesi ile protokoller(EK-2) akdedilmiş olup yapılan yazışmalar(EK-3) sonucu oluşan zararın tazmini gerekmektedir.
  • Protokol kapsamında .. Belediyesi ve tarafınızla ortak proje hazırlanıp, güzergah belirlenerek dere ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda dere yatağı kıyısına istinat duvarları ve geçiş yapılmakta olduğundan müvekkilimin arazisi ve üstündeki limon ağaçları zarar görmüştür. Zararın tespiti için ..Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmuş(EK-4), .. dosyası 20.12.2011 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere bu zararların oluşumuna hizmet kusuruyla sebebiyet veren müdürlüğünüze 2577 sayılı Kanun’un 13. Maddesi gereğince başvuruda bulunmak ve zararlarımızın karşılığını talep etme gerekliliği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Anayasanın 125. maddesinin 1. fıkrasında; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtildikten sonra son fıkrasında; idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak idare hizmetin geç işlemesi veya kötü işlemesi suretiyle hizmetin kusurlu işletilmesi sonucu kişilere verdiği zararları gidermek zorundadır. Nitekim, idareye kanunla verilen görevi yerine getirmesi doğal ve zorunlu olmakla birlikte, görevi yerine getirirken kişilere herhangi bir zarar verilmemesi için gerekli önlemi almak zorundadır.

Yukarıda olayın maddi yanını açıklarken belirttiğimiz gibi dere yatağı kıyısına istinat duvarları ve geçiş yolu yapılmakta olup istinat duvarlarının yetersiz kalması sonucu müvekkilime ait taşınmazlar ve limon bahçeleri su altında kalmış olup büyük zarar ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan zarar; tarafınızın gerekli önlemleri almayarak hizmeti fena yürüttüğü sonucu ortaya çıkmakta, dolayısıyla hizmet kusuru işlemiş bulunmaktasınız. Dolayısıyla kusuru işleyen idarenin gerek idare hukuku ilkeleri gerekse Anayasamızın anılan hükmü uyarınca müvekkilime ait;

  • … nolu parselin ağaç+zemin 0,00TL zarar bedelinin
  • ..nolu parselin ağaç+zemin 0,00TL zarar bedelinin,

TL zararı tarafınızca tazmin edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM                         :

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

  1. …. zarar bedelinin,

Tarafımıza ödenmesine karar verilmesini, bilvekale saygılarımla talep ederim.

                                                                                                       Talepte Bulunan Vekili

             Av. ..

EKLER:

  1. Taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları
  2. Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız