İdareden Maddi ve Manevi Tazminat Talebi Dava Dilekçesi

Nis 1, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

İdareden Maddi ve Manevi Tazminat Talebi Dava Dilekçesi

X İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU :

 Hizmet kusuru olan idareden … TL. maddi ve manevi tazminat isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1-) … ili, … ilçesi, … Mahallesi, ………. ada, …… parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın ……… katındaki ……. ve ……. numaralı bağımsız bölümler tapuda müvekkilimiz adına kayıtlıdır. (EK – 1)

2-) Davalı idare tarafından, …/…./… günlü imar durumu belgesine göre … katlı yapılaşmaya müsait alanda kalan taşınmaza ….. katlı inşaat yapılması için …./…./… ve …./…/… günlü inşaat ruhsatları verilmiştir. (EK – 2) Bu arada bölgede yapılaşmanın … katı aşamayacağı yolunda alınan …./…/… günlü, ….. sayılı Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu kararının …./…./…. gününde davalı idareye tebliğ edilmesi üzerine, …. ve ….. katlara inşaat ruhsatının …./…/… günlü, ….. sayılı belediye encümeni kararı ile iptal edilmiştir. (EK – 3)

3-) Daha sonra, müvekkilimiz …./…./…. günlü, ….. sayılı belediye encümeni kararı ile …./…./…. günlü, ….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin “Müktesep Haklar” başlıklı ….. maddesi ve Yüksek Kurulun …/…/… günlü, ….. sayılı kararının …… maddesi uyarınca kazanılmış haklardan yararlananlara inşaat ruhsatlarının verilmesine karar verildiği ve davacının da bu haktan yararlandığı, yapısının ……. ve …… katlarının inşaatını tamamlayarak, …../…../…. günlü, …… sayılı iskan ruhsatını almış olup, (EK – 4) söz konusu işlem davalı idare tarafından …./…./…. günlü ve …. sayılı kararı ile geri alınmış, söz konusu taşınmaz hakkında yıkım kararı verilmiştir. (EK – 5)

4-) Tarafımızdan yıkım işlemine karşı ……….. İdare Mahkemesinin …… günlü, ……… ……….. sayılı dosyası ile dava açılmış olup, kararın kesinleşmesi beklenmeden davalı idare tarafından ilgili taşınmaz yıkılmıştır. (EK- 6)

5-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimize inşaat ve iskan ruhsatı vererek hizmet kusuru işleyen davalı idarenin meydana gelen zarar neticesinde tazmin sorumluluğu doğmuştur. Bu sebeple,  …-TL. maddi ve …-TL. manevi olmak üzere toplam …-TL. zararın idarece tazminini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER :

 2577 S. K. m. 12, 13.

HUKUKİ DELİLLER :

 

Tapu Kayıtları-

X Tarihli İmar Durum Belgesi

 X Tarihli Belediye Encümeni Kararı

 X Tarihli İskan Ruhsatı

X Tarihli Yıkım Kararı

X İdare Mahkemesinin X günlü, X E. sayılı dosyası

 

SONUÇ VE İSTEM :

 Tüm bu nedenlerle davalı idarenin hizmet kusuru nedeniyle, yıkım işleminin tebliğ edildiği tarihten itibaren yasal faiz işletilmek üzere …-TL. manevi olmak üzere toplam …-TL tazminata mahkum edilmesine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. tarih

EKLER :

Tapu Kayıtları

 X Tarihli İmar Durum Belgesi

 X Tarihli Belediye Encümeni Kararı

X Tarihli İskan Ruhsatı

 X Tarihli Yıkım Kararı

 X İdare Mahkemesinin X günlü, X E. sayılı dosyası

 Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

                                                                               Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İdareden Maddi ve Manevi Tazminat Talebi Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.