İdare Tarafından Yapılan Zarar Tespitine İtiraz

Oca 13, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

İdare Tarafından Yapılan Zarar Tespitine İtiraz Dilekçesi

X (NÖBETÇİ) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                  

 

DAVACI                                  :

VEKİLLERİ                           :

DAVALI                                  : Valiliği-

DAVANIN TÜRÜ                    :İdari İşlemin İptali

KOMİSYON KARARI

TEBLİĞ TARİHİ                     

DAVA KONUSU                      :5233 sayılı yasa kapsamında müvekkilimin evinin yakılması ve köyün boşaltılması nedeniyle oluşan zararın karşılanması amacıyla yapılan müracaat sonucunda ……. Valiliği Zarar Tespit Komisyonunca verilen X tarih X sayılı idari işlemin iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                 :… İli, … İlçesi, …. köyünde oturan müvekkilim 1993 senesinde evinin yakılması ve köyünün boşaltılması  nedeniyle köyü terk etmek zorunda kalmıştır. Müvekkilim 5233 sayılı yasanın çıkması üzerine ……. Valiliğine müracaat etmiştir. ………Valiliği Zarar Tespit Komisyonunun 00.00.201* tarih 00/01/201*/*** sayılı sayılı kararı ile müvekkilimin bu yasa kapsamında sadece 12.000,00 TL zararının olduğu kabul edip karar vermiştir.

 Bu karar usul ve hukuka uygun bir karar değildir, şöyle ki; müvekkilin adına kayıtlı ek1 de sunulan tapu kayıtlarında anlaşılacağı üzere müvekkile ait   arazisi  mevcuttur. ……. Köyü’nün hala güvenlik nedeniyle boş olması göz önünde bulundurularak  20 yıllık bir zararın hesaplanması gerekirken sadece 3 yıl boş kaldığı varsayılarak hesaplama yapılması hukuka aykırıdır. Komisyon kararında 3 yıl boş kaldığına ilişkin kararına gerekçe olarak Tütün,Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıyı göstermiştir.Bu yazıda …. Köyü’nde……. dan itibaren düzenli olarak tütün teslimi edildiği söylenmektedir. Tütün teslimi hususu …… köylülerinin kotalarını yanmaması için diğer köylerden tütün satın almak suretiyle götürüp tütün teslim etmişlerdir. Kesinlikle bu köyde 1993 tarihinden itibaren tütün ekimi yapılamamıştır. ….. Köyü’nde hala ekin ekilememektedir ve köy boştur. Bu köyün boş olduğu jandarma kayıtlarında mevcuttur. Ayrıca İl ve İlçe Seçim Kurulunda bu köyde seçim yapılamadığına dair kayıtlar istenilebilir. Yine köy okulu ve camiinin kapalı olması ; öğretmen ve imam tayin edilememiş olması, yine boşaltıldıktan sonra sabit telefon aboneliğinin hiç yapılmamış olması ve elektrik aboneliğinin hakeza yapılmamış olması bu köyde yaşantının olmadığının açık delilidir. Yine komisyon bazı RED kararlarında gerekçe olarak seçimlerin yapılmış olmasını gösterdiği halde bu köyde seçimlerin yapılmamasını hiçbir şekilde nazarı dikkate almamıştır. Bu nedenlerle müvekk

İlin arazilerinden  en az 20 yıl yararlanmadığı kabul edilerek bir hesaplama yapılması gerekirken 3 yıllık hesaplama yapılması tamamen hukuka aykırıdır. Bu nedenle hukuka aykırı işlemin iptali istemi gerekmiştir.

Yine müvekkile ait 1 ev  21*9 =189  m2  2.evi ise 12*12=144 m2 olmak üzere toplam 333 m2 evi  olmasına rağmen ………… TL gibi komik bir rakamın belirlenmiş olmasını anlamak mümkün değildir. Bu parayla doğru dürüst bir araba garajı veya kümes bile yapılamamaktadır. Komisyon m2 birim fiyatını belirlerken Bayındırlık Bakanlığı’nın birim fiyatlarını nazara alarak hesaplama yapması gerekir. Ancak bu husus yapılmadığı açıktır. Bayındırlık birim listesinde ahırların I. Sınıf B grubu, evlerin ise; II. Sınıf A grubunun fiyatlarının verilmesi gerekirken komisyon ahırlara I. Sınıf A grubunun fiyatını vermiştir. Bu fiyat basit kümes ve garajlara belirlenen fiyatlardır. Yine evlere I.sınıf B  grubunun fiyatı verilmiştir. Halbuki bu fiyat büyük baş hayvan barınaklarına verilen fiyatlardır. Bu nedenle müvekkilin yapılara uygulanması gereken bayındırlık birim fiyatlarının düşük ve eksik uygulanması da  tamamen hukuka aykırıdır.Bu nedenle de işlemin iptali gerekir.

Ayrıca komisyon kararında müvekkilin zararının neden  ……….. TL olduğuna ilişkin net bir açıklama olmadığı gibi nasıl bir hesaplama yapıldığı da belli değildir.Yani  ……… TL daha çok veya daha az verilmediğini anlayabilmek mümkün değildir.Hukuki işlem bu açıdan yani şekil açısından  da hukuka aykırıdır.Bu nedenle de bozulması gerekir.

Ayrıca 200 tane meyve ağacı, 5 tane üzüm,15 tane ceviz,1000 tane kavak ve 30 adet söğüt ağacı olmasına rağmen bunlar değerlendirmeye alınmamıştır. 1 ton kurutulmak üzere evde tutulan tütünü de yanmıştır. Bu nedenle de iptal edilmesi gerekir.

Kanunda zarar görenin beyanları ve tanıkların dinlenebileceği açıkça belirtmiş olmasına rağmen hiç bir şekilde beyanları alınmadığı gibi; tanıklar da dinlenmemiştir. Bu köydeki olaylarla  ilgili bilgi ve belgeler  davalı kurumun kayıtlarında mevcuttur.

HUKUKİ DELİL: İYUK,BK,5233 sayılı yasa  ve İlgili mevzuat

SÜBUT-İ DELİL:Komisyon dosyası,İlmühaber,Uyuşmazlık tutanağı ,keşif,tanıklar ve her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

…… Valiliği Zarar Tespit Komisyonunca ……… tarih X sayılı sayılı işleminin iptaline  karar verilmesini, dava masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                        

                                                                             Davacı

                                                                             Vekili

                                                                             Av.

Ek:

1-Komisyon kararı

2-vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.