Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Kamulaştırmasız El Atma Tazminat Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Tazminat Dilekçesi

X NÖBETÇİ  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACILAR        :

                                                                              

VEKİLİ                   : 

 

DAVALI                : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

DAVA KONUSU : Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle irtifak hakkının karşılığının tahsili  İstemidir.

 

DAVA TÜRÜ                       :Belirsiz Alacak Davası

 

HARCA ESAS DEĞER        : 2725,00 TL (Fazlaya ilişkin haklar saklıdır.)

 

AÇIKLAMALAR

 

  1. Mülkiyeti müvekkillerimize miras yolu ile intikal eden Adıyaman İli, Merkez İlçesi Karapınar Mahallesi, 324 ada 14 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, Davalı Kurum tarafından enerji nakil hattı çekilmiştir. Ancak bu zamana kadar herhangi bir yasal kamulaştırma işlemi yapılmamıştır.

 

  1. Davalı taraftan taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmadığı, el konulup konulmadığı, hattın emniyet mesafesi, salınım değerini içerir irtifak ve kamulaştırma alanını gösterir proje ve kroki istenildiğinde durum tamamen aydınlanacaktır.

 

  1. Söz konusu enerji nakil hattı yaklaşık olarak taşınmazın ortasından geçmekte olup büyük bir alanı kaplamaktadır. Bu hat nedeniyle taşınmazın işletme bütünlüğü bozulmuş, üzerinde çalışma hayati tehlike riskini arttırmıştır. Bu nedenle taşınmazın tümünde gerçek manada çok büyük kıymet düşüklüğüne sebebiyet verilmiştir. Taşınmazın il merkezine, karayoluna olan yakınlığı, nüfus yoğunluğu sebebiyle kapitalizasyon faiz oranının düşük alınması gerekir.

 

  1. Elatma tarihi itibari ile irtifak alanı içerisinde bulunan, kısmen kesilen, kısmen budanan ve tehlike arz edip kesilmesi gereken meyve ağaçlarının bedeli tazminat değerine dâhildir.

 

  1. Taşınmaz başında keşif yapılarak dosyanın bilirkişilere tevdii suretiyle rapor düzenlenmesini ve alacağımızın tespitini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER         : MK, HMK, Kamulaştırma kanunu ve ilgili mevzuat.

 

SUBÜT DELİLLER

1- Adıyaman İli, Merkez İlçesi Karapınar Mahallesi, 324 ada 14 parsel       sayılı taşınmaz tapu kayıtlarının Celbini Talep Ediyoruz,

2- Davalı şirket kayıtları, Celbini Talep Ediyoruz,

3-Keşif, Bilirkişi, Yasal her türlü delil ile davalı yan delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz

 

NETİCE VE TALEP              : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlere binaen yapılacak yargılama ve  toplanacak deliller müvacehesinde;

Davamızın kabulü ile kamulaştırma yapılmadan üzerinde enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak bedeli olarak yapılacak keşif sonucu bilirkişilerce hesaplanacak tazminattan şimdilik 2725,00 TL’nin (fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere) faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile tarafımıza ödenmesine,

Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekâletin de davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ederim. tarih

                                                                              Davacı Vekili

Ek       :

Vekâletname Sureti

Tapu Kaydı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir