Jandarma Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

SEYHAN MERKEZ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA

DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ EDEN :

RÜTBE VE SİCİLİ :

GÖREVİ : Devriye Elemanı

KARAR TARİHİ :

KONU : Hakkımda verilen disiplin cezasına karşı itirazlarımın sunulmasından ibarettir.

İTİRAZLARIM :

Hakkımda saçlarımın çok uzun olduğu, izinde saç traşı olabilme imkanımın olmasına rağmen olmadığım iddiasıyla disiplin soruşturması başlatılmış olup yazılı savunmam alındıktan sonra 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin hükümleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin kabul edilmesine dair kanunun “3 Güne Kadar Aylıktan Kesme” cezasını gerektiren, 8. Madde 3/a/18 bendinde yer alan “kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak” disiplinsizliği nedeniyle disiplin cezasına karar verilmiştir. Hakkımda verilen işbu disiplin cezası usul ve yasalara aykırıdır. Şöyle ki;

Yaklaşık 3 yıllık görev süremde hiçbir şekilde saç traşı nedeniyle komutanlarımdan ikaz dahi almadım. İşbu disiplin soruşturmasına konu olayda da yıllık iznimde Ankara’daydım. Ankara’da Covid vakaları fazla olduğundan dolayı Ankara’da traş olamadım. Hafta sonları da sokağa çıkma yasağı olduğu için … ’da da traş olamadım. 25.04.2021 tarihinde yani pazar günü göreve başlamak için covid testi yaptırdım. Bu nedenle izolasyona alındım ve test sonucum belli olana kadar da berbere gidip de traş olamadım. 26.04.2021 tarihinde test sonucum belli olduğunda ise nöbetime yetişebilmek için alaydaki berberde traş olmayı düşündüm çünkü yerime arkadaşım nöbet tutuyordu. Alaya gittiğimde ise Tim odasının önünde tim komutanım … beni gördüğünde neden traş olmadığımı sorduğunda kendisine durumumu izah ettim ve kendisi de “buradaki berber covid olduğu için kapalı, traş olamayacağımı ancak bir daha böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğini” bana söylemiştir. Daha sonra nöbetimi devraldım nöbetimden dönerken de akşam saat 6 civarı karakol komutanı beni görmüştür. Saçlarımı kastederek tim komutanımın bu durumdan haberi olup olmadığını bana sormuştur. Ben de durumu kendisine anlattığımı ve haberinin olduğunu kendisine izah ettim.

Bir önceki saç traşımı olay gününden yaklaşık 15 gün önce olmuştum. Bu nedenle saçlarımın uzunluğu soruşturma açılmasına dahi neden olacak kadar uzun değildi. Kaldı ki görev sürem içinde bu konuda hiçbir şekilde ikazım dahi bulunmamaktadır. Her zaman kılık – kıyafetime ve traşıma gerekli özeni gösterdiğim sabittir. Olay günündeki saç uzunluğumun nedeni ise benim iradem dışında gerçekleşmiştir ve herhangi bir kötüniyetim bulunmamaktadır. Görev sürem boyunca görevimi en iyi şekilde yapmak için çaba harcıyorum. Daha önce almış olduğum ödüller ve mesleki safahatımda bu durumu kanıtlamaktadır. Eğer hakkımda bir ceza verilmesi kanaatine ulaşılsa bile mesleki safahatım ve almış olduğum ödüller ve fiilin işleniş tarzı gözetilerek 7068 sayılı Kanunun 7/2 maddesinin uygulanarak verilen disiplin cezasının bir derece hafif olanına karar verilmesi gerekmektedir. Ancak daha öncesinde hiçbir ikazım dahi olmamasına rağmen hakkımda en üst dereceden disiplin cezası verilmesi hukuka aykırıdır.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle itirazlarımın kabulüyle hakkımda verilen “3 Günlüğe Kadar Aylıktan Kesme” disiplin cezasının iptal edilmesine, bu mümkün değilse de mesleki safahatım ve almış olduğum ödüller ve fiilin işleniş tarzı gözetilerek 7068 sayılı Kanunun 7/2 maddesinin uygulanarak verilen disiplin cezasının bir derece hafif olanının uygulanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

İTİRAZ EDEN

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir