İcraya Posta Akıbeti Sorgu Talebi

İcraya Posta Akıbeti Sorgu Talebi


 T.C.                                                                                                           

 İSTANBUL                                                                                           

3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                              

DOSYA NO  : Esas

Alacaklı vekili geldi. Borçluya karşı başlatılan takip neticesinde borçluya örnek no 10 ödeme emri gönderilmiş ve ödeme emri PTT internet kayıtlarına göre 30/07/2015 tarihinde tebliğ edildiği görülmesine rağmen bu güne kadar tebligat parçası dosyaya girmemiştir. Bu nedenle borçluya tebliğ edilen tebligatın akıbetinin sorulması için İstanbul Adalet Sarayı PTT şubesi’ne yazı yazılmasını talep ederim dedi.

                                                                            ALACAKLI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın