İcranın Geri Bırakılması Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ADANA İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO               : 2017/ E., 2019/K.

TALEP EDEN

DAVALI                   :

VEKİLLERİ            : Av.

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Av.                                                                                                                   

KONU                       : MEHİL VESİKASI İBRAZI ve İCRANIN GERİ BIRAKILMASI talebimizden  ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

Adana İş Mahkemesi, 19/02/2019 tarih, 2017/E., 2019K.  Sayılı kararına karşı  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI talebi ile  İstinaf Kanun Yoluna başvurulmuştur.   Davacı tarafından müvekkilimiz aleyhine İnegöl İcra Müdürlüğü, 2019/ E. Sayılı İcra takibi başlatılmıştır.  Bunun üzerine tarafımızca icra dosyasına nakdi teminat ödenerek  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARI getirilmek üzere  MEHİL talebinde bulunulmuştur. İşbu talebimiz kabul edilerek İnegöl İcra Müdürlüğü, 2019/ E. Sayılı dosyasından tarafımıza 17.04.2019  tarihli MEHİL VESİKASI (EK-1)  verilmiştir.

Yukarıda yazılı nedenle  İnegöl İcra Müdürlüğü, 2019/ E.  sayılı  17/04/2019  tarihli MEHİL VESİKASINI sunarak istinaf kanun yoluna başvurumuzun  esası hakkında karar verilinceye  kadar İCRANIN GERİ BIRAKILMASINI talep  zorunluluğu doğmuştur.

İSTEM/SONUÇ       : Yukarıda yazılı nedenle  İnegöl İcra Müdürlüğü, 2019/  E. sayılı 17/04/2019 tarihli MEHİL VESİKASI esas alınarak istinaf kanun yoluna başvurumuzun  esası hakkında karar verilinceye kadar İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz.18.04.2019

DAVALI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 20:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.