İcranın Geri Bırakılması Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ADANA İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO               : 2017/ E., 2019/K.    

TALEP EDEN

DAVALI                   :

 

VEKİLLERİ            : Av.

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Av.                                                                                                                        

 

KONU                       : MEHİL VESİKASI İBRAZI ve İCRANIN GERİ BIRAKILMASI talebimizden  ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

Adana İş Mahkemesi, 19/02/2019 tarih, 2017/E., 2019K.  Sayılı kararına karşı  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI talebi ile  İstinaf Kanun Yoluna başvurulmuştur.   Davacı tarafından müvekkilimiz aleyhine İnegöl İcra Müdürlüğü, 2019/ E. Sayılı İcra takibi başlatılmıştır.  Bunun üzerine tarafımızca icra dosyasına nakdi teminat ödenerek  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARI getirilmek üzere  MEHİL talebinde bulunulmuştur. İşbu talebimiz kabul edilerek İnegöl İcra Müdürlüğü, 2019/ E. Sayılı dosyasından tarafımıza 17.04.2019  tarihli MEHİL VESİKASI (EK-1)  verilmiştir.

Yukarıda yazılı nedenle  İnegöl İcra Müdürlüğü, 2019/ E.  sayılı  17/04/2019  tarihli MEHİL VESİKASINI sunarak istinaf kanun yoluna başvurumuzun  esası hakkında karar verilinceye  kadar İCRANIN GERİ BIRAKILMASINI talep  zorunluluğu doğmuştur.

İSTEM/SONUÇ       : Yukarıda yazılı nedenle  İnegöl İcra Müdürlüğü, 2019/  E. sayılı 17/04/2019 tarihli MEHİL VESİKASI esas alınarak istinaf kanun yoluna başvurumuzun  esası hakkında karar verilinceye kadar İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz.18.04.2019

                                                                                           DAVALI VEKİLİ

 

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.