İcradan Gelen Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi Örneği

Şub 2, 2019 | İcra Hukuku

İcradan Gelen Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi Örneği

Bu yazımızda Adana icra avukatı Saim İNCEKAŞ tarafından gelen “maaş haczi ibareli” müzekkereye ne şekilde cevap vermeniz gerektiğini ele aldık.

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:                                                                        

BEYANDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS:

ALACAKLI:

ALACAKLI VEKİLİ: Av. Saim İncekaş

BORÇLU:

KONU: Fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Müdürlüğünüz tarafından gönderilen maaş haczi müzekkeresine karşı beyanlarımızın ve İTİRAZLARIMIZIN sunulmasını havidir.

AÇIKLAMALAR:

1-Sayın Müdürlüğü’nüzün yukarıda numarası anılan dosyası tahtında gönderilen maaş haczi müzekkeresi ile dosya borçlusu olduğu bildirilen ……. almakta olduğu maaş ve/veya ücret miktarının ¼’ünün borç (2.343,94-TL) bitinceye kadar haczine karar verildiği bildirilmiştir.

2- Dosya borçlusu olduğu bildirilen  ücreti 2.110,00-TL (İkibinyüzonTürkLirası) olup; ücreti üzerinde:

1. sırada: ….

(Alacaklı: ; Alacak Miktarı: 11.303,87-TL) haczi bulunmaktadır. Bu bağlamda, dosya borçlusunun almakta olduğu ücreti üzerine, Müdürlüğünüz dosyası haczi 2. (İKİNCİ) sıra olarak işlenmiştir.

3- Dosya borçlusu …..’ın, maaşı üzerinde bulunan, yukarıda anılan dosya borcu bittikten sonra ilk alacağı ücretin 1/4’ünden kesinti yapılarak, Müdürlüğünüz tarafından gönderilen müzekkerede belirtilen, ………IBAN numaralı hesaba,  ‘borçlu adı-soyadı ve dosya numarası’ açıklaması ile yatırılacaktır.

4- Dosya borçlusunun iş akdi ile ilgili olabilecek değişiklikler ivedilikle Müdürlüğünüz dosyasına bildirilecek olup; fazlaya ilişkin isteme itiraz edilmesi zarureti hasıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler muvacehesinde, fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile Sayın Müdürlüğünüzce gönderilen müzekkereye cevaben ve İTİRAZEN saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

Beyanda Bulunan Üçüncü Şahıs

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.