İcradan Gelen Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi Örneği

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Dosya No:                                                                        

 

BEYANDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS:

ALACAKLI:

BORÇLU:

KONU: Fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Müdürlüğünüz tarafından gönderilen maaş haczi müzekkeresine karşı beyanlarımızın ve İTİRAZLARIMIZIN sunulmasını havidir.

 

AÇIKLAMALAR:

 

1-Sayın Müdürlüğü’nüzün yukarıda numarası anılan dosyası tahtında gönderilen maaş haczi müzekkeresi ile dosya borçlusu olduğu bildirilen ……. almakta olduğu maaş ve/veya ücret miktarının ¼’ünün borç (2.343,94-TL) bitinceye kadar haczine karar verildiği bildirilmiştir.

2- Dosya borçlusu olduğu bildirilen  ücreti 2.110,00-TL (İkibinyüzonTürkLirası) olup; ücreti üzerinde:

  1. sırada: ….

(Alacaklı: ; Alacak Miktarı: 11.303,87-TL) haczi bulunmaktadır. Bu bağlamda, dosya borçlusunun almakta olduğu ücreti üzerine, Müdürlüğünüz dosyası haczi 2. (İKİNCİ) sıra olarak işlenmiştir.

3- Dosya borçlusu …..’ın, maaşı üzerinde bulunan, yukarıda anılan dosya borcu bittikten sonra ilk alacağı ücretin 1/4’ünden kesinti yapılarak, Müdürlüğünüz tarafından gönderilen müzekkerede belirtilen, ………IBAN numaralı hesaba,  ‘borçlu adı-soyadı ve dosya numarası’ açıklaması ile yatırılacaktır.

4- Dosya borçlusunun iş akdi ile ilgili olabilecek değişiklikler ivedilikle Müdürlüğünüz dosyasına bildirilecek olup; fazlaya ilişkin isteme itiraz edilmesi zarureti hasıl olmuştur.

 

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler muvacehesinde, fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile Sayın Müdürlüğünüzce gönderilen müzekkereye cevaben ve İTİRAZEN saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 09.11.2018

 

Beyanda Bulunan Üçüncü Şahıs

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Yok)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.