Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

TEHİRİ İCRA İÇİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

T.C.

X İcra Müdürlüğü’ne

Adana

Tarih: 

No: 

Müdürlüğünüzün 2010/200 E.sayılı dosyası mucibince, davacı X tarafından aleyhine takipte bulunulan davalı X LTD ŞTİ, temyiz talebinde bulunmuş olduğundan, tehiri icra zımnında verilen bu kefalet mektubu ile Bankamızın, takip meblağı ve faizlerine karşılık olmak üzere azami X (otuzdokuzbin altıyüz ) TL ‘na kadar, davalının borcu için onunla birlikte müteselsil kefil sıfatı ile zamin olduğunu, tehiri icra kararının kalkması ve borcun davalı tarafından tediye edilmemesi halinde tarafınızdan bu hususların bildirilmesi suretiyle yapılacak ilk talep üzerine, mukaddem bir ihtar keşidesine, hüküm istihsaline ve borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan derhal müştereken ve müteselsilen kefil sıfatıyla Bankamız tarafından tediye edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

Saygılarımızla,

X Bankası A.Ş.

X Şubesi

YETKİLİ -YETKİLİ

Teminat Mektubu Örneği

KESİN VE SÜRESİZ

…../…../20….

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

…  ile … ADİ ORTAKLIĞI arasında yapılmış olan DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’nin teminatı olarak Adi Ortaklığın vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı … ödeme konusunda, Bankamız Adi Ortaklık ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için kanuni faizi  ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İş bu teminat  ve Kefalet mektubu kesin ve süresizdir.

Tarih ve İki Yetkilinin İmzası

… Bankası A.Ş.

… Şubesi

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. ilk mektup özelinde, ilamla alakalı bilgiler olmaması halinde icra dairesince mektup reddedilecektir. bilgilerinize.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir