Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Menfi Tespitin İstirdat Davasına Dönüşmesi

ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Menfi tespit davamızın, istirdat davası şeklinde görülmesi ve cebri icra baskısı altında gerçekleştirdiğimiz ödememizin istirdadına ilişkin taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Adana Tüketici Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davamız ile her ne kadar alacaklının haksız başlatmış olduğu icra takibine karşı menfi tespit davası açmış isek de, davalı alacaklının müvekkil borçlu aleyhinde başlattığı Adana 6. İcra Dairesi 2019/453 Esas sayılı dosyası kapsamında; müvekkilin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile 3. kişilerde bulunan alacak ve haklarına haciz konulması karşısında, cebri icra baskısı altında kalan müvekkil 1.03.2021 tarihinde 40.000,00 TL, 5.03.2021 tarihinde 900,00 TL olmak üzere toplam 40.900,00 TL ödeme gerçekleştirmiş. Gerçekleştirilen ödeme asıl alacak, vekalet ücreti icra harç ve giderleri toplamından ibarettir.

2- Beyanlarımız çerçevesinde davamızın istirdat davası olarak devamına, 40.900,00 TL’nin ödeme tarihi olan 01.03.2021 tarihinden; 900,00 TL’nin 05.03.2021 tarihinden itibaren uygulanacak yasal faizi ile birlikte tarafımıza istirdadına, her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talep etme zarureti tarafımızda hasıl olmuştur.

Talep ve Sonuç:

1) Davamızın istirdat davası olarak devamına,

2) 40.000,00 TL’nin ödeme tarihi olan 01.03.2021 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davacı  müvekkile istirdadına,

3) 900,00 TL’nin ödeme tarihi olan 05.03.2021 tarihinden itibaren itibaren yasal faizi ile birlikte davacı  müvekkile istirdadına,

Her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim. 11.03.2021

Davacı vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir