Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Mal Beyanı Dilekçe Örneği

Hakkında icra takibi başlatılan borçlu kişi ilgili icra dairesine mal beyanı dilekçesi sunmalıdır. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından kaleme alınan “mal beyanı dilekçelerini bu yazımızda sizlerle paylaştık. Mal beyanı icra hukukunun bir gereği olup, mal beyanında bulunulmaması durumunda borçlu kişinin cezai yaptırımlarla karışılacağını hatırlatmak isteriz.

Dilekçe Örneği 1

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO:

MAL BEYANINDA BULUNAN (BORÇLU):

VEKİLLERİ:

KONU: Mal beyanımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1- Müdürlüğünüzün 11 esas sayılı dosyasından gönderilen ödeme emri 12 tarihinde tebliğ edilmiş olup süresinde mal   beyanımızı bildiriyoruz.

2- Adana adresinde halihazırda bulunan hacze kabil menkul mallar ve miktarları aşağıya çıkartılmıştır. Fakat borcu karşılayacak miktarda değildir.

3- Hacze kabil menkul mallar:  3 adet koltuk, 1 adet buzdolabı, 1 adet tekli koltuk, 1 çamaşır makinası ve 1 adet toplama bilgisayar.

4- Hacze kabil gayrimenkuller Adana İli Seyhan İlçesi Adalet mevkiindeki 12 Ada, 13 parsel 14 paftadaki 155 metrekare arsa.

5- Borcu karşılayacak miktarda başka bir menkul ve gayrimenkul mal bulunmadığı gibi üçüncü şahıslarda da herhangi bir hak ve alacağım da yoktur. İlerde herhangi bir hak ve alacağım doğduğunda da icra dosyasına bildirilecektir. Geçimimi ailemin katkılarıyla sürdürmekteyim.

6- Borcu her ayın ilk iş günü olmak üzere toplam 4 taksit halinde ödemek istiyorum.

Mal beyanı dilekçemizin kabulü ile gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

                                                                                                          Mal Beyanında Bulunan
Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ


Mal Beyanında Bulunma Dilekçesi 2

Bu dilekçede ise borca batık bir şirketin icra dosyasına sunacağı mal beyanı dilekçesini işledik.

ADANA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:

MAL BEYANINDA BULUNAN BORÇLU:

ALACAKLI:

AÇIKLAMALAR: Mal beyanında bulunmaktan ibarettir.

Adresi yukarıda yazılı şirketim ticari faaliyetlerden yüksek miktarda zarar ederek Ekonomik olarak zor durumda kalmıştır. Her ne kadar alacaklı tarafında iradem sakatlanarak işbu senet imzalanmış olsa da, yasal zorunluluk gereği süresinde mal beyanını sayın müdürlüğünüze bildiririm.

Firmanın adına kayıtlı herhangi bir mal yoktur.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle firma borçlarını ödeyememiştir. Önümüzdeki aşamalarda para kazanarak ödemeye çalışılacaktır.

Borçlu

EKİ:

İmza sirküleri

Kimlik fotokopisi

Mal Beyanı Sunumu Dilekçesi 3

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:

MAL BEYANINDA BULUNAN (BORÇLU) :

KONU: Mal Beyanım Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1-) Adana İcra Müdürlüğünün 2019/… E. sayılı dosyasından gönderilen ödeme emri tarafıma 04.02.2020 tarihinde tebliğ olmuştur.

2-) Her ne kadar alacaklı tarafında iradem sakatlanarak işbu senet imzalanmış olsa da, yasal zorunluluk gereği süresinde mal beyanını sayın müdürlüğünüze bildiririm.

3-) İşbu borcu ödeme gücüm bulunmamaktadır. Üzerime kayıtlı hiçbir menkul gayrimenkul malım ya da gelirim, 3. Şahıslarda herhangi bir hak ve alacağım bulunmamaktadır. Geçimimi ailemin katkılarıyla sürdürmekteyim.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Mal Beyanında Bulunan Borçlu

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir