Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Karşı Vekalet Ücretinin Tahsili Sonrası Yerel Mahkeme Kararının Bozulması Durumunda Vekalet Ücretinin İadesi Nasıl İstenir?

Karşı Vekalet Ücretinin Tahsili Sonrası Yerel Mahkeme Kararının Bozulması Durumunda Vekalet Ücretinin İadesi Nasıl İstenir?

Yerel mahkemede kaybettiginiz bir davada karşı taraf avukatı vekalet ücretini müvekkilinizden tahsil etti diyelim. Diğer yandan ise sizin yaptığınız istinaf başvurusu sonucu yerel mahkeme kararı lehinize olacak şekilde bozuldu. Bu durumda karşı vekalet ücretinin iadesini nasıl istersiniz?

Bu durum İİK md 40’ta ele alınmıştır;

Madde 40 – “(Değişik birinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâmın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur. (Değişik ikinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur. ” Hükmü gereği eski icra dosyasına talepte bulunmalısınız.

Pratik olarak icra dosyasından karşı vekalet ücretini tahsil eden avukata müzekkere yollanır ve tahsil ettiği tutarı iade etmesi istenir. Eğer avukat tarafından ödeme yapılmazsa karşı taraf asile haciz işlemlerini başlatırsınız.

Öncelikle yeni duruşma günü gelen dosyanızın karara çıkması ve lehinize verilecek yeni kararın da kesinleşmesi gerekir. O aşamadan sonra eski icra dosyasından İİK 40 a göre icranın iadesini talep edebilirsiniz.

Avukat uyuşmazlıkta taraf değildir ancak bir diğer görüşe göre de sebepsiz zenginleşen kişi avukattır. Bu tartışmadan bağımsız olarak pratikte haciz işlemlerinin asile karşı yapılması gerekir.

‘’Dayanak ilam bozulduğunda, takip olduğu yerde duracağından, daha önceden yapılan tahsilatların “muhtıra tebliği suretiyle” alacaklıdan istenmesi mümkün değildir. Borçlunun icranın iadesini isteyebilmesi için ( İİK’nun 40/2. maddesi gereğince ) bozmadan sonra verilecek kararın kesinleşmesi zorunludur.’’ Yargıtay 8.HD.2015/19642 K.

’Vekil, dayanak ilamda ve takipte taraf olmayıp müvekkili adına vekaleten işgören kişi konumunda olup haksız ödendiği belirlenen paranın iadesi de ancak ilamın ve takibin tarafından istenebilir, vekilden istenilemez.’’ Yargıtay 12. Hd.2011/24346

Ek olarak istinaf talebinizi en başta tehiri icra talepli olarak yaparsanız tüm bu risklere maruz kalmazsınız.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir