Web Tasarım Sözleşmesi Kaynaklı İtirazın İptali Davasına Cevap

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVALI:

DAVACI: İşletme Kooperatifi

VEKİLİ:

KONU: Davaya cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Adana Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından gönderilen 12 Esas sayılı dosyaya ait dava dilekçesi müvekkil tarafından 13 tarihinde tebellüğ etmiştir. İki haftalık yasal süresi içinde vermiş olduğumuz cevap dilekçemiz şu şekildedir;

1- Davalı müvekkil davacı tarafla 16 tarihinde hizmet sözleşmesi imzalamışlardır. Sözleşme gereği davalı müvekkilin 15 gün içinde sözleşmede belirtilen şekilde web tasarımını oluşturma edimini 12 tarihinde yerine getirmiştir. Davalı müvekkil sözleşmeye dayalı edimini yerine getirmesinin akabinde düzenlemiş olduğu 15 tarihli 16623 numaralı, sözleşmede belirtilen 5.000 TL + KDV ile toplam 900 TL fatura düzenlemiştir.

2- İhtilaf konusu olan web tasarımının ne zaman yapıldığının tespiti için dosyanın ilgili uzman bilirkişiye tevdi edilmesini talep etmekteyiz. Bilirkişi tarafından yapılacak olan incelemeler sonucunda sözleşmede gereği davalı müvekkilin üzerine düşen edimini taahhüt ettiği süre içinde gerçekleştirdiği anlaşılacaktır.

3- Davalı müvekkil tarafından hizmet sözleşmesi gereği yapmayı üstlendiği edimi gerçekleştirmesine rağmen haksız maddi kazanç sağlamak amacıyla davalı müvekkil hakkında davacı tarafından Adana İcra Müdürlüğünün 12 sayılı ilgili dosyası ile icra takibi başlatmıştır. İlgili takibe yasal süresi içinde davalı müvekkil tarafından itiraz edilmiştir. Davacı taraf haksız bir şekilde maddi kazanç sağlamak amacı doğrultusunda davalı müvekkilin itirazının kaldırılmasını istemiştir. Davacı tarafın kötü niyetli olması, ve sebepsiz zenginleşmeye sebep olmamak için işbu davanın reddini talep etme zaruriyetimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6100 S. HMK ve sair tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Taraflar arasında tanzim edilen hizmet sözleşmesi, 12 tarihli 16623 numaralı Fatura, Adana İcra Müdürlüğünün 12 sayılı İcra Dosyası, Yemin, Tanık anlatımları, Bilirkişi incelemesi, Banka kayıtları ve sair tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan ve Sayın Mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenler neticesinde; Davalı müvekkil hakkında açılmış bulunan işbu itirazın iptali davasının REDDİNE, takibinde haksız ve kötü niyetli olan davacı hakkında takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımızla vekil eden adına arz ve talep ederiz.

CEVAP VEREN DAVALI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir