Çatı Yapım İşi Kaynaklı İtirazın İptali Davası

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

Tedbir Taleplidir.

İcra Müdürlüğü : Adana İcra Müdürlüğü Esas Sayılı Dosya

İTİRAZIN İPTALİNİ İSTEYEN DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA DEĞERİ :

KONU: Davalı (İcra Müdürlüğü Dosyası borçlusu) tarafından yapılan 02.05.2021 tarihli itirazın iptali, takibin devamına karar verilmesi ve alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizden ibarettir.

Davalı (İcra Dosyasının Borçlusu) tarafından Adana İcra Müdürlüğü’ nün 14 E. sayılı dosyası kapsamında tebliğ edilen ödeme emrine karşı süresi içerisinde yapılan itiraz üzerine İcra Müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar verilmiş, söz konusu karar ve borçlu tarafın itiraz dilekçesi tarafıma tebliğ edilmiş olup; 1 yıllık süre içerisinde işbu davayı ikame etmekteyiz.

AÇIKLAMALAR

Davalı tarafın İcra Müdürlüğü’ne yapmış olduğu itiraz haksız ve kötü niyetlidir. Şöyle ki 13.07.2020 tarihinde davalı ile Müvekkilim ekte belgelerini sunduğumuz çatı işinin yapılması üzerine anlaşmışlardır. Müvekkil sözleşme gereği anlaşılan işleri yapmış lakin hakkedişinin dava değeri olan kısmı tarafına ödenmemiştir. Davalı buna rağmen başlatılan ilamsız icra takibine kötü niyetli ve haksız şekilde itiraz etmiştir.

İlaveten, takip konusu meblağ davalı tarafça gayet iyi bir şekilde bilinmekte olup, aynı zamanda likit bir alacaktır.

Sözleşmenin altında bulunan imza incelendiğinde imzanın davalı şirket yetkilisinin imzası olduğu ortaya çıkacaktır.

Davalı şirketin üzerine herhangi bir menkul-gayrimenkul bildiğimiz varlık bulunmamaktadır.

Lakin şirket anonim şirketidir ve şirket sahibi şirket borçlarından müteselsilen sorumlu olacaktır. Şirketin üzerine menkul- gayrimenkul varlık olmadığından anlaşılacağı üzere şirket sahibinin mal kaçırma davranışı aşikardır.

Şirket sahibi ticaret sicilinde görülmektedir. Şirketin anonim şirket olması ve şirket sahibinin şahsi mal varlığı ile sorumlu olması sebebiyle 555234 TC Kimlik numaralı şahsın üzerine kayıtlı menkul-gayrimenkul varlıklar ile banka hesaplarına ve posta çeki hesaplarına tedbir koyulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vs. ilgili mevzuat

DELİLLER: Davalının cevap dilekçesinden sonra başkaca deliller sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla; Adana İcra dairesi 12 Esas sayılı dosyası, (Celp taleplidir) 13 tarihli sözleşme, Ödeme emrine itiraz dilekçesi, Arabuluculuk son tutanağı Tanık,( Bilahare bildirilecektir.) Bilirkişi raporu, Yemin, Keşif, hukuka uygun bütün deliller,

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce resen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

1- Davamızın ve tedbir talebimizin KABULÜNE, İtirazın İPTALİNE ve TAKİBİN DEVAMINA,

2- Asıl alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere, davalı aleyhine İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNE,

3- Her türlü yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasını karar verilmesini talep ederim.

DAVACI (ALACAKLI)/VEKİLİ

EKLER:

1- 15 Tarihli Sözleşme

2- Ödeme emrine itiraz dilekçesi

3- Arabuluculuk Son Tutanağı

4- Vekaletname

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir