İcra Dosyası Harçsız Yenileme Talebi

 T.C.

ADANA

( )   . İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:

Alacaklı vekili geldi.

Öncelikle yukarıda numarası yazılı dosyamız işlemden kalkmış olduğundan, tekrar harçsız olarak yenilenerek işleme konulması için gerekli işlemlerin yapılmasını ve yenileme dilekçemizin borçluya tebliğini,

Takip kesinleşmiş ise, BORÇLU/LAR hakkında yeniden malvarlığı sorgusu yapılarak;

 

Tespit edilecek taşınmazların haczi ile aktif ve pasifleriyle birlikte takyidatlı tapu kayıtlarının celbi için ilgili tapu müdürlüklerine haciz müzekkeresi gönderilmesini,

Adına kayıtlı vasıtaların tespit edilerek UYAP üzerinden haczimizin işlenmesini ve takyidat raporlarının çıkarılarak dosyasına takılmasını,

Posta çeki sorgusunun yapılmasını, posta çeki hesabı bulunması durumunda haciz müzekkeresi gönderilmesini talep ederim, dedi.

 

                                                                                                                     ALACAKLI VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İcra Dosyası Harçsız Yenileme Talebi

 ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No :

DAVACI     :

VEKİLİ        : 

DAVALI:

TALEP KONUSU: Takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan dosyamızın, HMK md.150/1 uyarınca, harçsız yenilenmesi ve yakın bir tarihe duruşma günü verilmesi talebidir.

AÇIKLAMA VE TALEP :

Sayın mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davanın XXXXXXX  tarihli celsesinde, dosyanın mevcut görülmekte olan XXXXXXXXXXXXX Esas sayılı dosyasını kesinleşmesini beklediğinden ve başkaca duruşmalarımız olması sebebi ile hazır bulunmadık.

Sayın mahkemece, takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan dosyamızın yenilenerek, yakın bir tarihe duruşma günü verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

 Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir